Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

Belgische nationaliteit door afstamming

Informatie over de Belgische nationaliteit door afstamming.
 1. Laatst bijgewerkt op

Als u denkt dat u de Belgische nationaliteit heeft door afstamming (van moeders- of vaderszijde), kunt u een onderzoek naar de Belgische nationaliteit aanvragen door de onderstaande instructies te volgen: 

 • Het formulier (PDF, 180.02 KB) invullen, ondertekenen en dateren; 
 • Alle ondersteunende documenten (PDF, 197.84 KB) verzamelen; 
 • Het formulier samen met ondersteunende documenten  doorsturen naar het Consulaat-Generaal in Montreal: 
  • per e-mail: gescande kopieën in pdf-formaat (OPGELET: niet meer dan 15Mb in totaal) 
  • per post naar:
   Consulaat-Generaal van België
   1000 rue Sherbrooke Ouest - Suite 1400
   Montreal, QC, H3A 3G4

U hoeft de documenten niet persoonlijk te komen afgeven op het Consulaat-Generaal, noch om een ​​afspraak aan te vragen. 

U krijgt per e-mail een bevestiging van ontvangst van uw verzoek. 


Verwerkingstermijn 


Elk onderzoeksdossier over de Belgische nationaliteit is uniek en moet individueel worden onderzocht. De verwerkingstermijn kan tot 12 maanden bedragen: deze termijn gaat in op de dag dat we het ingevulde formulier met ondersteunende documenten ontvangen en eindigt wanneer wij een beslissing nemen. 

Verschillende factoren kunnen het verwerkingsproces beïnvloeden, bijvoorbeeld: 

 • de volledigheid van uw verzoek; 
 • het volume van de ontvangen verzoeken; 
 • de tijd die u nodig heeft om ons aanvullende documenten toe te sturen (indien van toepassing); 
 • de noodzaak van verder onderzoek door de bevoegde instanties in België.