Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

Toekenning van de Belgische nationaliteit

Informatie over de toekenning van de Belgische nationaliteit.
  1. Laatst bijgewerkt op

Overeenkomstig het Wetboek van de Belgische van Nationaliteit (WBN) is Belg het kind geboren in het buitenland :

  • uit een Belgische ouder geboren in België ;
  • uit een Belgische ouder die, binnen een termijn van vijf jaar na de geboorte, een verklaring heeft afgelegd waarin hij verzoekt om toekenning van de Belgische nationaliteit aan zijn kind.

Met andere woorden: 

  • Als de moeder of vader Belg is en in België geboren is, heeft het kind van rechtswege de Belgische nationaliteit, zonder enige andere formaliteit (in dit geval, gelieve over te gaan tot de inschrijving van een pasgeboren kind);
  • Als de moeder of vader Belg is maar geen van beide in België geboren is, dient een toekenningsverklaring van de Belgische nationaliteit worden afgelegd voordat het kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Alleen de Belgische ouder kan de toekenningsverklaring ondertekenen.


Toekenningsverklaring van de Belgische nationaliteit

 
Voor volledige instructies en procedures betreffende de toekenningsverklaring van de Belgische nationaliteit, gelieve het inlichtingenblad (PDF, 261.06 KB) in te vullen en op te sturen met een kopie van uw Belgisch paspoort en/of identiteitskaart naar nat.montreal@diplobel.fed.be