Consulaire inschrijving

Hoe schrijft u zich in bij het Consulaat-Generaal?

 1. Laatst bijgewerkt op

Het nut van uw inschrijving 


De inschrijving in de bevolkingsregisters van een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland is niet verplicht maar ten zeerste aan te raden, omdat u hiermee toegang krijgt tot hetzelfde type diensten als die door de lokale autoriteiten in België worden aangeboden, zoals: het aanvragen of vernieuwen van uw paspoort of identiteitskaart, het verkrijgen van een consulair attest (verblijfscertificaat, nationaliteitsbewijs,…), het inschrijven van een pasgeboren kind of het deelnemen aan de federale en Europese verkiezingen in België. 

U kunt zich inschrijven bij het Consulaat-Generaal in Montreal zolang u in het rechtsgebied van de consulaire post woont die Canada, Bermuda en het collectiviteitsgebied van Saint-Pierre-et-Miquelon omvat. 

De inschrijving is gratis. Bij vertrek zijn er bovendien geen formaliteiten te vervullen voor de uitschrijving uit de registers. 

U hebt de mogelijkheid om te kiezen tussen 2 verschillende manieren om uw inschrijving te doen: 

(1) Online inschrijven
(2) Inschrijven​ per e-mail


(1)  Online inschrijven


Het Consulaat-generaal te Montreal biedt u de mogelijkheid om u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters. 

U heeft toegang tot dit platform als u: 

 • Belg bent; 
 • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente (want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld);
 • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
 • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer. 

Als u deze procedure niet kunt volgen, kunt u zich altijd per e-mail inschrijven door de onderstaande instructies te volgen.  


(2)  Inschrijven​ per e-mail 


Verzamel alle volgende documenten en scan ze in pdf-formaat: 

    
A. Meerderjarigen (+ 18 jaar oud) 

 1. Dit formulier (PDF, 161.7 KB) ingevuld en ondertekend (één formulier per persoon!); 
 2. Een recente foto op paspoort/identiteitskaart-formaat; 
 3. Bewijs van uw verblijfsstatus in Canada: certificaat van Canadees staatsburgerschap (recto/verso), recto/verso van de permanent residence card, werkvergunning, studievisum, enz.; 
 4. Bewijs van adres (minder dan 6 maanden): kopie van uw rijbewijs (recto/verso) OF recente electriciteits-, gas- of waterfactuur, internet OF huurcontract [Opgelet: enkel de vermelde documenten worden aanvaard]; 
 5. Kopie van paspoort en/of identiteitskaart (recto/verso); 
 6. Wij verzoeken u het registratieformulier voor de verkiezingen (PDF, 49.54 KB) in te vullen, en ook het volmachtformulier (PDF, 42.35 KB) ALS u bij volmacht stemt;
 7. Enkel als u uit België komt: bewijs van schrapping uit de gemeentelijke bevolkingsregisters ("model 8" formulier). Indien nodig kan u met dit formulier (PDF, 5.56 KB) de schrapping aan uw laatste gemeente vragen (document dat aan uw laatste gemeente in België moet worden toegezonden); 
 8. Niet-Belgische gezinsleden die op uw adres wonen moeten ook geregistreerd worden. Voor elk gezinslid: vul AUB dit formulier (PDF, 166.38 KB) in en stuur een bewijs van adres, alsook een kopie van het paspoort. 


B. Minderjarigen (- 18 jaar oud)

 1. Dit formulier (PDF, 193.71 KB) door beide ouders ingevuld en ondertekend (ten minste één ouder dient op hetzelfde adres als het kind ingeschreven te zijn); 
 2. Een recente foto op paspoort/identiteitskaart formaat; 
 3. Bewijs van de verblijfsstatus van de minderjarige in Canada; 
 4. Kopie van het paspoort van beide ouders (met handtekening); 
 5. Kopie van het paspoort van het kind; 
 6. Enkel als u uit België komt: bewijs van schrapping uit de gemeentelijke bevolkingsregisters ("model 8" formulier). Indien nodig kan u met dit formulier (PDF, 5.56 KB) de schrapping aan uw laatste gemeente vragen (document dat aan uw laatste gemeente in België moet worden toegezonden). 

 
Hoe moet ik mijn dossier versturen?

 
Om ervoor te zorgen dat uw inschrijving ontvankelijk is, dient u nauwgezet de volgende instructies te volgen: 

 • Stuur uw volledige dossier per e-mail.
 • Voor elke persoon die zich wil inschrijven stuur het dossier in ÉÉN E-MAIL. Deze e-mail mag niet groter zijn dan 15Mb, anders wordt deze niet ontvangen.
 • Vermeld in uw e-mail de identiteit van de persoon die u wilt inschrijven: NAAM, Voornaam(-namen), Geboortedatum.
 • Uw documenten moeten in PDF-formaat worden gescand. Bovendien moeten ze perfect leesbaar zijn.
 • Elk pdf-bestand moet overeenkomen met een aangevraagd documenttype (dat wil zeggen: 1 pdf-bestand per documenttype). Uw bestanden moeten worden genummerd in de hierboven vermelde volgorde. Ten slotte moeten alle bestanden aan uw e-mail worden toegevoegd. 


LET OP: Een onvolledig dossier, of een dossier dat niet voldoet aan bovenstaande instructies, wordt niet in behandeling genomen. 
 
Het is niet nodig om de inschrijving persoonlijk te komen indienen, of een afspraak te maken. 

Voor de inschrijving van een pasgeboren kind (die nog geen Rijksregisternummer heeft), klik hier.


Inschrijving op de nieuwsbrief "Belgium in Canada"


Door zich in te schrijven in de consulaire registers van Montreal, geeft u toestemming om de nieuwsbrief "België in Canada" te ontvangen. Deze nieuwsbrief bevat nuttige consulaire informatie voor Belgen die in Canada wonen. Het verschijnt ongeveer 4 keer per jaar en wordt per e-mail verzonden. Als u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u ons dat laten weten wanneer u zich inschrijft. 


Rijksregister


Elke Belg krijgt bij zijn geboorte een Belgisch rijksregisternummer. Het nationale register is een databank met wettelijk beschermde identiteitsgegevens die vertrouwelijk worden behandeld. U hebt het recht deze gegevens in te zien en in geval van fouten te laten wijzigen. 

 

Privacy-statement