Visum

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België en Luxemburg.

Alle informatie over uw visumaanvraag voor België en voor Luxembourg vindt u op de Frans- en Engelstalige versie van deze pagina.

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen
Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.