Ambassade en Consulaten van België in Canada
Home Naar België komen

Naar België komen

COVID-19: uitzonderlijke situatie, uitzonderlijke procedures

A. Algemeen kader
B. Specifieke omstandigheden
C. Procedure

A. ALGEMEEN KADER 

Canada wordt door België als een “oranje zone” beschouwd (zie kleurcodes per land).

Iedereen die in Canada verblijft, kan dus naar België reizen, ongeacht het doel van de reis: 

  • Belgische burgers;
  • Personen met de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie of van het Schengengebied;
  • Personen die hun hoofdverblijfplaats in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie of het Schengengebied hebben;
  • Canadese burgers of ingezetenen van Canada (niet-Europeanen).

De toegang tot ons grondgebied is afhankelijk van de algemene maatregelen voor toegang, alsmede van de formaliteiten die specifiek zijn voor de Covid-19 (Zie hieronder).

B. SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN 

Personen die een visum nodig hebben, moeten dit aanvragen volgens de instructies di op onze website beschikbaar zijn.  

NB: Canadese burgers zijn niet verplicht een Schengenvisum te hebben voor een verblijf van minder dan 90 dagen.

C.PROCEDURE

  • Passagier Lokalisatie Formulier: elke reiziger moet binnen 48 uur voor aankomst in België een “Passagier Lokalisatie Formulier” (PLF) invullen;
  • Covid-19 test en vaccinatiecertificaat: voor personen die vanuit Canada reizen zijn noch PCR-tests noch vaccinatiecertificaten verplicht;
  • Quarantaine: de nood voor een quarantaine wordt bepaald door uw antwoorden op het PLF;
  • Maatregelen in België en binnenkomstvoorwaarden: alle nuttige info over de huidige maatregelen en binnenkomstvoorwaarden vindt u op www.info-coronavirus.be

Advies: informeer u vóór uw reis over de bijzondere gezondheidsmaatregelen van de luchtvaartmaatschappij. In geval van doorvoer, houd rekening met zowel de maatregelen van het land van bestemming als die van het land van doorvoer.

Waarschuwing

Toegang tot het Belgisch grondgebied valt niet onder de bevoegdheid van het Consulaat-Generaal van België in Montreal, maar onder de bevoegdheid van de Grenscontrole. Deze laatste is dus de enige dat het recht heeft om een reiziger de toegang tot België toe te staan of te weigeren.

Elke reiziger moet aan de Grenscontrole en aan de luchtvaartmaatschappij kunnen aantonen dat hij of zij aan de binnenkomstvoorwaarden zal kunnen voldoen bij aankomst aan de Schengen-buitengrenzen door middel van de nodige documenten.