Ambassade en Consulaten van België in Canada
Home Naar België komen

Naar België komen

COVID-19: uitzonderlijke omstandigheden - uitzonderlijke maatregelen
   

A. ALGEMEEN KADER 

 
Canada wordt door België als een “oranje zone” beschouwd
(zie kleurcodes per land).

Iedereen die in Canada verblijft, kan dus naar België reizen, ongeacht het doel van de reis: 

  • Belgische burgers, 
  • Personen met de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie of van het Schengengebied, 
  • Personen die hun hoofdverblijfplaats in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie of het Schengengebied hebben, 
  • Canadese burgers of ingezetenen van Canada (niet-Europeanen). 

De toegang tot ons grondgebied is afhankelijk van de algemene maatregelen voor toegang, alsmede van de uitzonderlijke gezondheidsmaatregelen om de verspreiding van de COVID-19 virus te beheersen (Zie hieronder).

B. VISA  

  
Personen die een visum nodig hebben, moeten dit aanvragen volgens de instructies die op onze website beschikbaar zijn.  

NB: Canadese burgers zijn niet verplicht een Schengenvisum te hebben voor een verblijf van minder dan 90 dagen. 

C. UITZONDERLIJKE MAATREGELEN 

 
Passagier Lokalisatie Formulier

Elke persoon die van Canada naar België reist, moet binnen de 6 maanden voor aankomst een ‘Passenger Locator Form’ (PLF) invullen. 

Vaccinatiecertificaat

België binnenkomen: volgens de vereisten van de Canadese overheid moeten alle personen van 12 jaar en ouder vanaf 30 oktober 2021 volledig ingeënt zijn om per vliegtuig van Canada naar uit buitenland, inclusief België, te reizen. Tot 30 november 2021 mogen personen ook reizen op vertoon van een geldige COVID-19 moleculaire test die binnen 72 uur vóór de reis is uitgevoerd. Personen die moeite hebben met deze Canadese eis worden verzocht contact op te nemen met de Canadese autoriteiten. 

Deelnemen aan activiteiten in België: een vaccinatiebewijs kan in België worden gevraagd om toegang te krijgen tot bepaalde openbare of privéplaatsen. Vaccinatieattesten die door de provincies in Canada werden afgeleverd worden momenteel echter niet als zodanig erkend in België. Wij raden u aan om het Canadees COVID-19 vaccinatiebewijs te downloaden. Zie op deze pagina de erkenningscriteria voor buitenlandse vaccinatiebewijzen.

Om uw buitenlands certificaat om te zetten in een Belgisch certificaat is een mechanisme enkel beschikbaar voor Belgische staatsburgers, voor personen die in België wonen en voor hun directe familieleden. De criteria en procedure om gebruik te maken van dit mechanisme zijn beschikbaar op deze pagina. Houd er rekening mee dat het Consulaat-Generaal op geen enkele manier tussenkomt in deze procedure. U moet zelf contact opnemen met een arts in België.

Voor niet-Belgen heeft het Brussels Gewest een omzettingsmechanisme ingevoerd om een 'Covid Safe Ticket' te verkrijgen dat één maand geldig is en enkel in België wordt erkend. Schrijf je in op deze pagina.

COVID-19-tests

België binnenkomen: inwoners van Canada hoeven geen COVID-19/PCR-test te doen bij een rechtstreekse reis naar België of in geval van luchthaventransit. 

Deelnemen aan activiteiten in België: als je geen EU Digitaal COVID-certificaat hebt en je buitenlands vaccinatiebewijs niet kunt “converteren”, moet je de lokale richtlijnen volgen en de mogelijkheid overwegen om ter plaatse getest te worden om een ​​COVID-testcertificaat te verkrijgen via de Belgische CovidSafeBE-app (let op: de geldigheidsduur van een dergelijk certificaat is beperkt: 48 uur tot 72 uur na de test). 

Quarantaine

Er is geen standaard quarantaine-eis voor reizigers van Canada naar België. Echter, afhankelijk van uw antwoorden op het PLF (zie hierboven), kunt u onderworpen worden aan quarantaine (10 dagen), op basis van een geïndividualiseerde risicobeoordeling. 

Toegangsvoorwaarden en gezondheidsmaatregelen in België

Geactualiseerde informatie over de toegangsvoorwaarden en gezondheidsmaatregelen die van kracht zijn in België is beschikbaar op het info-coronavirus-portaal 

Advies

informeer u vóór uw reis over de bijzondere gezondheidsmaatregelen van de luchtvaartmaatschappij. In geval van doorvoer, houd rekening met zowel de maatregelen van het land van bestemming als die van het land van doorvoer.
   

Waarschuwing

Toegang tot het Belgisch grondgebied valt niet onder de bevoegdheid van het Consulaat-Generaal van België in Montreal, maar onder de bevoegdheid van de Grenscontrole. Deze laatste is dus de enige dat het recht heeft om een reiziger de toegang tot België toe te staan of te weigeren. 

Elke reiziger moet aan de Grenscontrole en aan de luchtvaartmaatschappij kunnen aantonen dat hij of zij aan de binnenkomstvoorwaarden zal kunnen voldoen bij aankomst aan de Schengen-buitengrenzen door middel van de nodige documenten.