Inschrijving van een pasgeboren kind

Hoe schrijft u uw pasgeboren kind in bij het Consulaat-Generaal?

 1. Laatst bijgewerkt op

Welke documenten u moet voorleggen, hangt af van het land, waar u en/of uw kind geboren is.

U bent Belg en in België geboren


A. Uw kind is geboren in het Canada


Hier zijn er twee scenario's. 


U bent gehuwd met de vader/moeder op datum van de geboorte van uw kind 


Het kind heeft de Belgische nationaliteit bij geboorte. U stuurt naar het Consulaat-Generaal bij voorkeur per e-mail. Voeg de documenten in pdf-vorm toe. Niet meer dan 15Mb in totaal is toegestaan. 

 • Het inschrijvingsformulier (PDF, 193.71 KB) en een pasfoto;
  • Beide ouders ondertekenen het formulier. 
 • Document vermeld op bijgaande lijst (PDF, 344.8 KB) (volgens provincie waar kind geboren is)
  • Dit moet een recent afschrift zijn (niet meer dan 6 maanden oud);
  • Het document moet in het Frans, in het Nederlands of in twee talen worden opgesteld, op voorwaarde dat een van de talen Frans of Nederlands is 
 • Bewijs van uw verblijfsstatus in Canada (recto/verso van permanent residence card, werkvisum, studentenvisum enz.);
 • Bewijs van de verblijfsstatus van uw echtgeno(o)t(e) in Canada (recto/verso van permanent residence card, werkvisum, studentenvisum, enz.);
 • Fotokopie van het paspoort van de niet Belgische ouder (dit document is niet vereist als de andere ouder ook Belg is);
 • Fotokopie van het vreemde paspoort, als het kind ook een andere nationaliteit heeft.
   

U bent niet gehuwd met de vader/moeder op datum van de geboorte van uw kind


U stuurt naar het Consulaat-Generaal bij voorkeur per e-mail. Voeg de documenten in pdf-vorm toe. Niet meer dan 15Mb in totaal is toegestaan. 

 • Het inschrijvingsformulier (PDF, 193.71 KB) en een pasfoto. Beide ouders ondertekenen het formulier 
 • Twee documenten vermeld op bijgaande lijst (PDF, 209.08 KB) (volgens provincie waar kind geboren is): 
  • Dit moet een recent afschrift zijn (niet meer dan 6 maanden oud)
  • Het document moet in het Frans, in het Nederlands of in twee talen worden opgesteld, op voorwaarde dat een van de talen Frans of Nederlands is 
 • Bewijs van uw verblijfsstatus in Canada (recto/verso van permanent residence card, werkvisum, studentenvisum, enz.)  
 • Indien het kind ook een andere nationaliteit heeft: fotokopie van het vreemde paspoort
 • Documenten voor te leggen door de niet-Belgische ouder (niet vereist als de andere ouder ook Belg is):
  • Fotokopie van zijn/haar paspoort; 
  • Bewijs van uw verblijfsstatus in Canada (recto/verso van permanent residence card, werkvisum, studentenvisum, enz.); 
  • Bevestiging van zijn/haar burgerlijke staat op datum van de geboorte van het kind.
   • De ouder heeft de Canadese nationaliteit 
   • De ouder heeft een andere nationaliteit: De ouder neemt contact op met zijn ambassade/consulaat in Canada voor het attest van burgerlijke stand. 

De Belgische nationaliteit staat niet automatisch vast. We zullen u na onderzoek van de voorgelegde stukken op het hoogte brengen. Bijkomende documenten kunnen desgevallend gevraagd worden. 
 

B. Uw kind is niet geboren in Canada 


Dezelfde documenten zoals hierboven vermeld  (zie A punt 1 of 2) en de geboorteakte zal mogelijk gelegaliseerd en/of vertaald moeten worden door een beëdigd vertaler. 


Legalisatie 


Meer informatie vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken 


Vertaling 


Vertalingen naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden aanvaard. 

U kan hiervoor een beroep doen op: 

 • Een vertaler in Canada die geregistreerd is bij CTTIC of OTTIAQ
  • De vertaler moet een begeleidende nota bijvoegen met zijn naam, handtekening en contactgegevens. 
 • Een beëdigd vertaler in het land waar het kind geboren is.
 • Een beëdigd vertaler in België. 
  • De handtekening van de beëdigd vertaler moet gelegaliseerd worden door de rechtbank. 
    

U bent Belg en zowel uzelf als uw kind zijn geboren buiten België


Uw kind heeft de Belgische nationaliteit niet verworven bij geboorte. U kan, indien u dit wenst, uw kind de Belgische nationaliteit toekennen voor zijn/haar vijfde verjaardag door middel van een toekenningsverklaring. Voor volledige information kunt u terecht op Toekenning van de Belgische nationaliteit 

 

Privacy statement