Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

Bezit van meerdere nationaliteiten

Informatie over het bezit van meerdere nationaliteiten.
  1. Laatst bijgewerkt op

Als u nu vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgt verliest u niet meer de Belgische nationaliteit. Meer inlichtingen hierover vindt u onder de rubriek Verlies van de Belgische nationaliteit

Als u Belg bent en automatisch (dit is zonder zelf enige daad hiervoor te hebben gesteld) een andere nationaliteit krijgt (bv. door geboorte omdat uw ouders een verschillende nationaliteit bezitten), verliest u daardoor de Belgische nationaliteit niet en kunt u bipatride zijn of meerdere nationaliteiten bezitten. 

Als u een vreemde nationaliteit bezit en de Belgische nationaliteit verwerft, vragen de Belgische autoriteiten u niet om uw oorspronkelijke nationaliteit op te geven. Het is nochtans aan te raden aan uw nationale overheid te vragen of de verwerving van de Belgische nationaliteit al dan niet het verlies van uw oorspronkelijke nationaliteit met zich mee brengt volgens de wetgeving van uw land. 

U zult door de Belgische overheid steeds als Belg worden beschouwd. 


Vragen over de Canadese nationaliteit 


Het Consulaat-Generaal in Montreal is niet bevoegd in zaken betreffende de Canadese nationaliteit. Voor alle vragen betreffende het verkrijgen van de Canadese nationaliteit, gelieve contact op te nemen met de bevoegde Canadese autoriteiten