Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

Herkrijging van de Belgische nationaliteit en bezit van staat

Informatie over de herkrijging van de Belgische nationaliteit en bezit van staat.
  1. Laatst bijgewerkt op

Al wie de Belgische nationaliteit in het verleden verloren heeft, kan deze onder strikte voorwaarden opnieuw verkrijgen. 

Vanaf 01.01.2013 kunnen enkel personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België (met inschrijving in het bevolkingsregister) op grond van een ononderbroken wettelijk verblijf sedert ten minste twaalf maanden, een aanvraag tot herkrijging van de Belgische nationaliteit indienen.

Sinds 12.07.2018 is het ook mogelijk om de herkrijging van de Belgische nationaliteit aan te vragen vanuit een Belgische consulaire beroepspost, maar enkel wanneer het verlies van de Belgische nationaliteit te wijten was aan de onmogelijkheid om een behoudsverklaring te ondertekenen vóór de 28ste verjaardag. 


Procedure voor de herkrijging van de Belgische nationaliteit 

 
Als u uw Belgische nationaliteit hebt verloren omdat u voor uw 28ste verjaardag geen behoud van de Belgische nationaliteit hebt afgesloten en u een procedure voor de herkrijging wenst in te stellen, stuur dan een e-mail naar: nat.montreal@diplobel.fed.be 

Gelieve de volgende informatie in uw e-mail te vermelden: 

  • Titel/onderwerp: "Herkrijging van de Belgische nationaliteit"; 
  • Uw volledige naam/voornamen; 
  • Uw geboortedatum en -plaats (stad + land); 
  • Uw adres en telefoonnummer. 

Elke verklaring van herkrijging van de Belgische nationaliteit wordt voorgelegd aan de Procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg. Tegen een eventueel negatief advies van de procureur kan beroep aangetekend worden  bij de familierechtbank. 


Bezit van de staat van Belg 

 
Sinds 12.07.2018 is het mogelijk om op een Belgische beroepspost in het buitenland een verklaring te ondertekenen op grond van het bezit van de staat van Belg, indien de ten onrechte toegekende Belgische nationaliteit is ingetrokken nadat de betrokkenen gedurende ten minste 10 jaar de hoedanigheid van Belg heeft genoten. 

Deze verklaring moet worden ondertekend binnen een jaar na de definitieve beslissing om de Belgische nationaliteit te betwisten. 

Voor meer details over het bezit van staat, gelieve een e-mail te sturen naar: nat.montreal@diplobel.fed.be 

Gelieve de volgende informatie in uw e-mail te vermelden: 

  • Titel/onderwerp: "Bezit van staat van de Belgische nationaliteit"
  • Uw volledige naam/voornamen
  • Uw geboortedatum en -plaats (stad + land)
  • Uw adres en telefoonnummer