Ambassade en Consulaten van België in Canada
Home Consulaire diensten Identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID)

Identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID)

De ouders van een Belgisch kind jonger dan twaalf jaar en ingeschreven op dit Consulaat-Generaal kunnen een Kids-ID voor hun kind aanvragen.

1. Wat is de geldigheidsduur van een Kids-ID?

Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een ander land of naar België).

2. Hoeveel kost een Kids-ID?

Een Kids-ID kost 16 CAD.

3. Waar en hoe een Kids-ID aanvragen?

U stuurt volgende documenten naar het Consulaat-Generaal:

  • het aanvraagformulier, ingevuld (in zwarte ink) en getekend door beide ouders;
  • uw betaling van 16 CAD (Postal Order ten gunste van het Consulaat-Generaal van België in Montreal of gecertificieerde cheque, contant enkel indien de betaling in persoon hier op het Consulaat-Generaal uitgevoerd wordt);
  • twee pasfoto's die voldoen aan de ICAO-normen.

Gelieve een voorgefrankeerde en aan uzelf geadresseerde Xpress-post enveloppe mee te sturen indien u de Kids-ID per post wenst te ontvangen.

Om onnodige vertraging te vermijden, vergeet niet:

  • de gewenste eerste taal van de kaart aan te duiden;
  • in het juiste vak te tekenen;
  • als het kind 6 jaar of ouder is: aan te duiden of u al onmiddellijk certificaten wenst of niet (zie punt 5). Wenst u onmiddellijk certificaten, dan moet u de Kids-ID persoonlijk komen afhalen.

4. Hoe lang duurt dit?

De gemiddelde termijn is zes weken.

5. Een Kids-ID aanvragen met of zonder certificaten?

Een Kids-ID met certificaten laat toe voor kinderen van 6 jaar of ouder om zich via internet op een internationaal aanvaarde en beveiligde wijze te identificeren.

U kan vragen om de certificaten op moment van de aanvraag te activeren. Als u bij aanvraag de certificaten vraagt, dan moet u de Kids-ID wel in persoon komen afhalen.

OFWEL achteraf: Kiest u er nog niet voor deze functies te gebruiken, dan kan u deze altijd later in een Belgische gemeente of op een ambassade of consulaat onmiddellijk laten activeren op de Kids-ID. U moet hiervoor wel zelf langskomen en de PUK-code van de Kids-ID die u ongeveer tegelijk met de Kids-ID wordt bezorgd, meebrengen.

De activatie van de certificaten gebeurt onmiddellijk en is gratis.

6. Dienst “Hallo ouders”

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24/24 uur en 7/7 dagen bereikbaar is.

Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het aantreft, gemakkelijk de ouders of vertrouwenspersonen van het kind contacteren. Dit gebeurt met een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders. Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be.

7. Wanneer is een Kids-ID niet meer geldig?

  • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen;
  • indien de foto niet meer op de houder gelijkt.