Identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID)

Informatie over de identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID).

 1. Laatst bijgewerkt op

Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten moeten voortaan volgens de Europese reglementering de vingerafdrukken van beide (wijs)vingers bevatten. 

Het aanvragen van een identiteitskaart per post is dus niet meer mogelijk voor kinderen van 6 jaar en ouder. U moet een afspraak maken met het Consulaat-Generaal in Montreal: het kind, samen met een van de ouders, moet dus persoonlijk naar Montreal komen om zijn biometrische gegevens te registreren. 

Let op: uw kind zijn huidige identiteitskaart blijft geldig tot de vervaldatum. U hoeft ze niet meteen te vervangen! 

Image
Foto van een KIDS-ID

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:


Het bezit van een Kids-ID wordt aangeraden maar niet verplicht voor Belgische kinderen die in het buitenland wonen (in tegenstelling tot Belgen die in België verblijven). 

Uw kind zijn huidige Kids-ID blijft geldig tot de vervaldatum: u hoeft deze niet meteen te vervangen! 


De ouders van een Belgisch kind jonger dan twaalf jaar en ingeschreven in de consulaire registers van het Consulaat-Generaal kunnen een Kids-ID voor hun kind aanvragen. 


A. Uw kind is jonger dan 6 jaar 


U hoeft niet naar het Consulaat-Generaal te komen om de aanvraag persoonlijk in te dienen, noch een afspraak te maken. U kunt uw aanvraag per post verzenden. Om dit te doen, stuurt u naar het Consulaat-Generaal in Montreal: 

 • Het aanvraagformulier (PDF, 201.99 KB), ingevuld (in zwarte inkt) en getekend door beide ouders; 
 • Een fotokopie van de identiteitskaart of het paspoort van de ouder(s) bij wie het kind woont; 
 • Twee recente pasfoto's die voldoen aan deze eisen
 • Een recent bewijs van woonplaats/domicilie: fotokopie van elektriciteits-, gas-, water-, internetrekening, huurcontract, Canadees rijbewijs voor en achter...; 
 • Een postwissel ('Postal Money Order') of een gewaarmerkte cheque ('certified cheque') van 14,00 CAD uitgeschreven aan het 'Consulate General of Belgium' (OPGELET: persoonlijke cheques worden niet aanvaard); 
 • Een gefrankeerde retourenveloppe (zending met trackingnummer, bv. Xpresspost regional of national, UPS, FedEx, DHL, Purolator), gericht aan de ouder(s) bij wie het kind woont, zodat wij u de nieuwe Kids-ID kunnen toesturen (NB: je kunt ze ook komen afhalen op het Consulaat-Generaal). 

Om onnodige vertraging te vermijden, vergeet niet: 

 • De gewenste eerste taal van de kaart aan te duiden; 
 • Het formulier te tekenen (in zwarte inkt);  
 • Als het kind 6 jaar of ouder is: aan te duiden of u al onmiddellijk certificaten wenst of niet. Wenst u onmiddellijk certificaten, dan moet u de Kids-ID persoonlijk komen afhalen op het Consulaat-Generaal.  


B. Uw kind is 6 jaar of ouder 


1. Vul en onderteken het afspraakformulier en stuur het samen met een fotokopie van de identiteitskaart of het paspoort van de ouder(s) bij wie het kind woont, per e-mail naar het Consulaat-Generaal van België in Montreal.  

2. Bij uw afspraak op het Consulaat-Generaal moet een van de ouders bij het kind aanwezig zijn. U moet het volgende meenemen: 

 • Het afspraakformulier (PDF, 130.14 KB), ingevuld (in zwarte inkt) en getekend door beide ouders; 
 • Een recent bewijs van woonplaats/domicilie: fotokopie van elektriciteits-, gas-, water-, internetrekening, huurcontract, Canadees rijbewijs voor en achter...; 
 • En betaalkaart (debet of credit) waarmee u de kosten van de identiteitskaart (15,00 CAD) op het Consulaat-Generaal zult betalen; 
 • Een postwissel ('Postal Money Order') of een gewaarmerkte cheque ('certified cheque') van 15,00 CAD uitgeschreven aan het 'Consulate General of Belgium' (OPGELET: persoonlijke cheques worden niet aanvaard); 
 • Een gefrankeerde retourenveloppe (zending met trackingnummer, bv. Xpresspost regional of national, UPS, FedEx, DHL, Purolator), gericht aan de ouder(s) bij wie het kind woont, zodat wij u de nieuwe Kids-ID kunnen toesturen (NB: je kunt ze ook komen afhalen op het Consulaat-Generaal); 
 • De huidige Kids-ID van uw kind, indien van toepassing. 

3. Maak online een afspraak met het Consulaat-General in Montreal. 

Indien u zich niet naar Montreal kunt verplaatsen, zijn er andere opties voor u beschikbaar: 

1. U laten inschrijven voor een Kids-ID-aanvraag tijdens een komende biometrische missie van de 'Flying Consul' in uw regio (raadpleeg de data van de volgende missies hier). 

2. Uw Kids-ID aanvragen in België, bij: 

 • De Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was; 
 • De Belgische gemeente van uw geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren; 
 • Een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent. 

Hoewel de prijs in een Belgische gemeente duurder is (ongeveer 100,00 EUR, variërend van de ene tot de andere gemeente), is de levering van de kaart echter veel sneller (binnen de twee werkdagen). 

Belangrijk: een aanvraag voor een Kids-ID bij een Belgische gemeente kan maar mits beide ouders aanwezig zijn - enkel zó kunnen we aannemen dat de wetgeving inzake het ouderlijk gezag van het land waar het Belgisch kind woont, gerespecteerd wordt. 


Wat is de geldigheidsduur van een Kids-ID? 


Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een ander land of naar België).  

De kaart is niet langer geldig:  

 • Als ze als verloren of gestolen wordt gerapporteerd;  
 • Als de foto niet meer op het kind lijkt;  
 • Indien deze is verkregen in een gemeente in België en u de gemeente niet in kennis hebt gesteld van de verhuizing van het kind naar het buitenland. 


Hoeveel kost een Kids-ID? 

 
Een Kids-ID kost 15,00 CAD (zie consulaire tarieven).  

 
Hoe lang duurt de procedure? 

 
De gemiddelde termijn na de aanvraag is vier weken.  

 
Dienst “Hallo ouders” 

 
Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24/24u en 7d/7 bereikbaar is.

Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt, gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders. 

Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie

 
Activatie Kids-ID 

 
Elke Belgische burger die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat, die een Belgisch kind heeft dat eveneens is ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters, kan de Kids-ID van zijn/haar kind activeren in een consulaire post in het buitenland of in een Belgische gemeente. De Kids-ID kan geactiveerd worden door de ouders (of de wettelijke vertegenwoordiger) zonder aanwezigheid van het kind. 
 
Het niet activeren van uw Kids-ID verandert niets aan de geldigheid en belet u niet om te reizen. De activatie dient vooral voor bepaalde administratieve diensten in België (post, bank, gezondheidszorg, websites van de Belgische administraties…). Indien uw identiteitskaart niet geactiveerd is, kunt u bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden om bepaalde banktransacties uit te voeren, om geneeskundige zorgen te krijgen in een Belgisch ziekenhuis of om medicijnen bij de apotheek in België te kopen. De geactiveerde kaart geeft eveneens toegang tot een hele reeks online overheidsdiensten, beschikbaar op my.belgium.be
  
Meer informatie over de elektronische Kids-ID voor Belgen in het buitenland.
  
Om de eID-software te downloaden, bezoek www.eid.belgium.be
 
Zodra de minderjarige de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft, kunnen de certificaten op de Kids-ID geactiveerd worden, maar enkel in aanwezigheid van de minderjarige. Die moet dan zelf de kaart inbrengen in de kaartlezer en de PUK-code ingeven.