Working Holiday Program (WHP)

Wat Luxemburg betreft, worden visumaanvragen van onderdanen van derde landen die in Canada verblijven momenteel aanvaard.