Ambassade en Consulaten van België in Canada
Home Vaccinatie van Belgen in het buitenland

Vaccinatie van Belgen in het buitenland

Op voorstel van de Taskforce Vaccinatie heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid een aantal algemene principes goedgekeurd over de vaccinatie van Belgen die in het buitenland verblijven.

Volgens het principe van de territorialiteit zullen de Belgische onderdanen die in het buitenland verblijven, in de mate van het mogelijke gevaccineerd worden in het land van verblijf.

A. Indien u woont in één van landen/territoria vermeld op deze lijst, en u bent ingeschreven op de Ambassade/Consulaat-generaal ter plaatse, dan kan u zich preregistreren met het oog op vaccinatie tijdens een verblijf in België in de volgende maanden. De echtgenoot/-ote of partner van vreemde nationaliteit en meerderjarige kinderen van vreemde nationaliteit van een ingeschreven Belg die onder hetzelfde dak woont (zoals vermeld in het Rijksregister) zullen onder dezelfde voorwaarden als de Belg in kwestie toegang hebben tot vaccinatie. De Ambassade/Consulaat-generaal zal u de informatie over de procedure bezorgen. Volgens de Taskforce Vaccinatie die belast is met de organisatie van de vaccinatiecampagne in België start de eigenlijke vaccinatie voor de Belgen die wonen in een van landen op deze lijst vermeld, vanaf juni, op voorwaarde dat de vaccinatiecampagne voortgaat zoals gepland.

B. De Belgische onderdanen die verblijven in een land dat dezelfde type van vaccins aanbiedt als diegene die gebruikt worden in de Belgische vaccinatiecampagne, worden uitgenodigd om zich te laten vaccineren volgens de vaccinatiekalender die geldt in het land van verblijf.

Indien ze echter niet de mogelijkheid zouden hebben om zich te laten vaccineren in het land van verblijf of praktische bekommernissen hen zouden verhinderen om zich te laten vaccineren in het land van verblijf, dan zullen ze de mogelijkheid krijgen om zich kenbaar te maken tussen 1 en 22 juli 2021 met het oog op vaccinatie in België, zonder dat er kan worden afgeweken van volgorde van prioriteiten in de Belgische vaccinatiecampagne. Ze worden hiervoor verzocht om de diplomatieke of consulaire post te contacteren, waar ze zijn ingeschreven.

Dezelfde Taskforce heeft laten weten dat deze mogelijkheid voor vaccinatie wordt overwogen vanaf 2 augustus 2021. 

EU Digitaal COVID-Certificaat

Tot op heden is er geen wederzijdse of automatische erkenning tussen de COVID-19 vaccinatieprogramma's in Canada en de Europese Unie. Daartoe zijn technische en politieke besprekingen tussen de Canadese en de Europese autoriteiten aan de gang. Op termijn wordt interoperabiliteit van Canadese en Europese certificaten beoogd. 
 
Om hun Canadese vaccinatie in België te laten erkennen, worden de Belgen intussen verzocht contact op te nemen met een huisarts in België die deze vaccinatie in Vaccinnet zal registreren (NB: het Consulaat of Buitenlandse Zaken kan hier niet tussenkomen). Zodra een bestand in Vaccinnet is geregistreerd, kan het Europese digitale certificaat worden afgegeven. Dit certificaat heeft het voordeel dat de houders ervan gemakkelijker binnen de Europese Unie kunnen reizen.