Ambassade en Consulaten van België in Canada
Home Vaccinatie van Belgen in het buitenland

Vaccinatie van Belgen in het buitenland

Volgens het principe van de territorialiteit zullen de Belgische onderdanen die in het buitenland verblijven, in de mate van het mogelijke gevaccineerd worden in het land van verblijf.

A. Indien u woont in één van landen/territoria vermeld op deze lijst, en u bent ingeschreven op de Ambassade/Consulaat-generaal ter plaatse, dan kan u zich preregistreren met het oog op vaccinatie tijdens een verblijf in België. De echtgenoot/-ote of partner van vreemde nationaliteit en meerderjarige kinderen van vreemde nationaliteit van een ingeschreven Belg die onder hetzelfde dak woont (zoals vermeld in het Rijksregister) zullen onder dezelfde voorwaarden als de Belg in kwestie toegang hebben tot vaccinatie. De Ambassade of het Consulaat-generaal zal u de informatie over de procedure bezorgen. 

B. De Belgische onderdanen die verblijven in een land dat dezelfde type van vaccins aanbiedt als diegene die gebruikt worden in de Belgische vaccinatiecampagne, worden uitgenodigd om zich te laten vaccineren volgens de vaccinatiekalender die geldt in het land van verblijf.

EU Digitaal COVID-Certificaat

Tot op heden is er geen wederzijdse of automatische erkenning tussen de COVID-19-vaccinatieprogramma's in Canada en de Europese Unie. Daartoe zijn technische en politieke besprekingen tussen de Canadese en de Europese autoriteiten aan de gang. Op termijn wordt interoperabiliteit van Canadese en Europese certificaten beoogd. 
 
Om hun Canadese vaccinatie in België te laten erkennen, worden de Belgen intussen verzocht contact op te nemen met een huisarts in België die deze vaccinatie in Vaccinnet zal registreren (NB: het Consulaat of Buitenlandse Zaken kan hier niet tussenkomen). Zodra een bestand in Vaccinnet is geregistreerd, kan het Europese digitale certificaat worden afgegeven. Dit certificaat heeft het voordeel dat de houders ervan gemakkelijker binnen de Europese Unie kunnen reizen.