Ambassade en Consulaten van België in Canada
Home Op reis in Canada Vereiste documenten voor een toeristische- of zakenreis naar Canada

Vereiste documenten voor een toeristische- of zakenreis naar Canada

Procedure geldig tot en met 14 maart 2016:

Belgen die zich voor een toeristische- of zakenreis naar Canada begeven hoeven niet in het bezit te zijn van een visum. Bij de grensovergang moet men wel een geldig Belgisch paspoort kunnen voorleggen evenals andere documenten die naargelang het geval vereist zouden kunnen zijn. Voor meer informatie volgt u volgende link naar de bevoegde Canadese overheden.

NIEUWE REGISTRATIEPROCEDURE die VERPLICHT ZAL ZIJN vanaf 15 maart 2016

Belgen die voor een toeristische- of zakenreis per vliegtuig naar Canada begeven zullen zich vóór hun vertrek via internet moeten registreren bij de Canadese overheden om een “Electronic Travel Authorization” (eTA) te bekomen. Indien gewenst zal men reeds van 1 augustus 2015 toegang krijgen tot het eTA-aanvraagformulier via de site van de CIC (Canada Immigration & Citizenship).

Bij binnenkomst in Canada zal de agent(e) van de Canadian Border Services Agency (CBSA) een datumstempel aanbrengen in uw paspoort. De toegelaten verblijfsduur in Canada bedraagt in principe 6 maanden te rekenen vanaf de datum op die stempel. In bepaalde gevallen kan de agent(e) de verblijfsduur beperken tot de termijn die overeenstemt met de reden van uw bezoek.