Ambassade en Consulaten van België in Canada
Home Op reis in Canada Vereiste documenten voor andere dan toeristische- of zakenreizen naar Canada

Vereiste documenten voor andere dan toeristische- of zakenreizen naar Canada

Voor de beoefening van elke andere activiteit op Canadees grondgebied (bv. vakantiejob, au pair werken, seizoensarbeid, stagewerken, studies, wetenschappelijk onderzoek, deelname aan het programma International Experience Canada, al dan niet tijdelijke tewerkstelling, enz…) zijn Belgische onderdanen verplicht de vereiste studie- of werkvergunning te bekomen, ongeacht de duur van het verblijf

Verzamel eerst en vooral meer informatie bij de onderneming, de organisatie of de instelling waar u wenst te werken, te studeren of uw stage wenst te verrichten. Zij moeten in staat zijn u de eerste aanwijzingen te geven voor de te volgen procedure. Lees ook de website www.immigration-quebec.gouv.qc.ca. na voor studies in de provincie Québec.

Raadpleeg daarna het visumkantoor verbonden aan de ambassade van Canada in Parijs dat als enige bevoegd is aanvragen te ontvangen voor Belgen die in België wonen. U zal er meer informatie vinden over de te volgen procedure voor het bekomen van deze vergunningen en de vrijstellingen ervan.

De aanvragen voor een werk- of studievergunning kunnen online ingediend worden. Indien u Belg bent maar niet in België woont, dan kijkt u op de volgende site na welk ander visumkantoor bevoegd is voor uw woonplaats: www.cic.gc.ca/english/information/offices/index.asp.

Wanneer uw aanvraag aanvaard zal zijn, dan krijgt u een bevestiging daarvan toegestuurd. De bevestigingsbrief is een van de documenten die u aan de grenscontrole zal moeten voorleggen. De agent(e) van de Canadian Border services Agency (CBSA) zal uw werk- of studievergunning afleveren met vermelding van de gebruiksvoorwaarden (geldigheidsduur, recht op uitreis, aard van de toegestane activiteit, plaats van tewerkstelling,…).