Ambassade en Consulaten van België in Canada
Home Op reis in Canada Grenscontrole

Grenscontrole

Bij binnenkomst in Canada zal u aan de grens verwelkomd worden door een agent(e) van de Canadian Border Services Agency. U zal uw paspoort evenals elk ander document dat eventueel nodig zou zijn moeten voorleggen. De agent(e) zal u tevens vragen naar de reden van uw bezoek en nagaan of u voldoet aan de voorwaarden die gelden voor uw specifiek reisdoel. Het is belangrijk de gestelde vragen waarheidsgetrouw te beantwoorden en de nodige documenten bij de hand te hebben, niet in uw reiskoffer. De toegang tot Canada kan u ontzegd worden indien u verkeerde of onvolledige informatie verschaft of indien u de nodige documenten niet kan voorleggen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de webstek van de CBSA.