Op reis in Canada

Alle nuttige informatie als u op reis gaat naar Canada.

Formaliteiten voor binnenkomst en verblijf in Canada

Enkele formaliteiten voor binnenkomst en verblijf in Canada.
  1. Laatst bijgewerkt op

Introductie 


Immigratie, binnenkomst en verblijf in Canada worden geregeld door de Canadese autoriteiten. 

De Belgische autoriteiten, met inbegrip van de Belgische Ambassade en het Consulaat-Generaal in Canada, zijn in deze zaak niet bevoegd en kunnen op geen enkele wijze tussenbeide komen of de Belgen bijstaan. 

Basisinformatie wordt op deze pagina alleen ter informatie verstrekt. U dient de officiële Canadese websites te bezoeken voor volledige en actuele informatie. 

Wees u ervan bewust dat de procedures voor een verblijf in Canada lang kunnen duren; zorg ervoor dat u zich zo goed en zo vroeg mogelijk voorbereidt. 

Belgen die in Canada wonen, zijn ook actief op sociale netwerken: hoewel ze geen officiële bron van informatie zijn, kunnen deze groepen toch een nuttige bron zijn om ervaringen uit te wisselen. 


Formaliteiten bij binnenkomst 


Alvorens naar Canada af te reizen, is het raadzaam het beoogde type verblijf te bepalen door de website van het Canadese ministerie van Immigratie, Vluchtelingen en Burgerschap te raadplegen. 

De ambtenaren van Immigration Canada zijn zeer waakzaam en zullen de toegang weigeren indien er enige twijfel bestaat over het doel van het bezoek en de oprechtheid van de reizigers. Zij hebben de bevoegdheid om te besluiten de passagier onmiddellijk terug te sturen aan de grens, en eventueel tot verbieden van toegang tot het grondgebied voor een bepaalde duur. 

De Belgische consulaire diensten kunnen niet tussenbeide komen in een uitzettingsprocedure, aangezien deze beslissing uitsluitend onder de bevoegdheid van de Canadese autoriteiten valt. De gestelde vragen zijn zeer specifiek om te weten of een passagier wel degelijk een toerist is, of anderzijds werk zoekt, studeert, of zich wil vestigen zonder de migratieprocedure te doorlopen, waarvoor andere voorwaarden gelden.  


Verblijf zonder visum 


Voor een toeristisch of zakelijk verblijf van minder dan zes maanden is er geen visum nodig voor Belgische onderdanen. Wie echter van de visumplicht is vrijgesteld, moet ruim van tevoren een Electronic Travel Authorisation (ETA) aanvragen op de officiële website van de Canadese overheid. De ETA is vijf jaar geldig. Het is elektronisch aan het paspoort gekoppeld en vervalt aan het einde van de geldigheidsduur van het paspoort. 

Reizigers naar Canada over land of zee, tweevoudige Belgische-Canadese onderdanen (die in het bezit moeten zijn van een geldig Canadees paspoort) en permanente inwoners van Canada (die in het bezit moeten zijn van een geldige permanente verblijfskaart) vallen niet onder de ETA. 

Reizigers die een ETA  aanvragen worden geadviseerd waakzaam te zijn voor bedrijven die beweren (betaalde) hulp te bieden bij het verkrijgen van de elektronische reistoestemming. 

De ETA is geen vergunning om in Canada te studeren of te werken. 


Verblijf op een visum 


Een werkvergunning is nodig om: 

  • Te werken (waaronder kinderverzorging, verkoop, catering, concerten of andere artistieke activiteiten); 
  • Een betaalde of onbetaalde stage te lopen (een stage wordt als werk beschouwd).  

Iedereen die in Canada wil studeren heeft een studievergunning nodig. 

Personen die een bezoekersvisum, een studievergunning, een werkvergunning of een permanente verblijfsvergunning aanvragen, moeten in het kader van de aanvraagprocedure hun biometrische gegevens verstrekken.