Ambassade en Consulaten van België in Canada
Home Coronavirus - Veelgestelde vragen

Coronavirus - Veelgestelde vragen

Website in aanbouw. Gelieve de franstalige versie van deze website te raadplegen.

 

 

Op deze pagina vindt u antwoorden op de meest voorkomende vragen die aan het Consulaat worden gesteld i.v.m COVID19. 

1. Consulaire activiteiten

2. Belgen die in België verblijven en die naar Canada willen reizen

A. Reizen van korte duur

B. Lang verblijf (studenten, WHP deelnemers, tijdelijke visa)

3. Belgen die in Canada verblijven en die naar België willen reizen

4. Onderdanen van derde landen die in Canada verblijven en die naar België willen reizen

1. Consulaire activiteiten

Is het Consulaat open?

Het Consulaat-Generaal van België in Montréal is open. Aangezien de huidige sanitaire situatie zijn we echter genoodzaakt onze werkingsmethode aan te passen. Voor de administratieve procedures met betrekking tot paspoorten, verbintenissen tot tenlasteneming en visa is het noodzakelijk om een afspraak online te maken. Voor andere consulaire diensten is het Consulaat-Generaal van maandag tot en met vrijdag van 9u00 tot 13u00 bereikbaar.

Om een afspraak te maken, nodigen wij u uit om de volgende pagina’s te raadplegen:

Wat is de situatie met betrekking tot de verlenging van de paspoorten?

Om uw paspoort te vernieuwen, moet u een afspraak maken via ons online platform dat hier toegankelijk is. Voor meer informatie over paspoortaanvragen kunt u de rubriek "Paspoort aanvragen in Montreal" raadplegen.

Als u door de COVID19-crisis niet in staat was om uw paspoort op te halen, kunt u het nu zonder afspraak van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.45 uur op het consulaat komen afhalen met een legitimatiebewijs.

Is het mogelijk om een visum te verkrijgen om zich in België te begeven?

Het verbod op niet-essentiële reizen naar België van buiten de Europese Unie blijft tot nader order van kracht. Toerisme, familiebezoek en zakenreizen in België zijn dus niet toegestaan, noch voor Canadese ingezetenen, noch voor Canadese burgers.

Uitzonderlijk gelden deze tijdelijke reisbeperkingen niet voor bepaalde nationaliteiten, noch voor personen die een essentiële functie uitoefenen of een essentiële behoefte hebben.

Voor meer informatie nodigen wij u uit om onze webpagina Visa voor België te raadplegen.

Opgelet: Ieder persoon* die naar België wenst te reizen, moet eerst toestemming krijgen van het Consulaat, in de vorm van een visum of een reisattest.

*Uitgezonderd Belgische burgers, burgers van de Europese Unie, van het Schengengebied of van een geassocieerde Staat en langdurig ingezetenen Europeanen.

2. Belgen die in België verblijven en die naar Canada willen reizen

A. Reizen van korte duur

Ik heb een reis naar Canada gepland in de komende weken. Moet ik die afzeggen?

Wij nodigen u uit om regelmatig het Reisadvies voor Canada van de Belgische Buitenlandse Zaken te raadplegen dat hier beschikbaar is.

Om de verspreiding van de COVID19-epidemie tegen te gaan, zijn er reisbeperkingen op poten gezet om het reizen naar Canada te beperken. Sinds 18 maart 2020 en tot nader order kan de overgrote meerderheid van de mensen niet meer naar Canada reizen. Deze beperkingen schorten alle niet-essentiële (discretionaire) reizen naar Canada op. Om naar Canada te reizen moet u dus aantonen dat deze beperkingen niet van toepassing zijn in uw geval EN dat uw reis essentieel is.

We nodigen u uit om deze webpagina te raadplegen voor meer informatie.

Canada heeft echter enkele uitzonderingen bepaald. De volgende personen mogen Canada binnenkomen, zolang ze geen symptomen vertonen:

  • Vreemdelingen die Canadees staatsburger zijn
  • Vreemdelingen wiens directe familie Canadees is (verblijf van ten minste 15 dagen)
  • Vreemdelingen die permanent in Canada verblijven (met inbegrip van personen van wie de bevestiging van de aanvraag voor permanent verblijf voor of op 18 maart 2020 is afgegeven, maar die nog niet in Canada zijn aangekomen)
  • Directe familieleden van een vreemdeling die permanent in Canada verblijft (verblijf van ten minste 15 dagen)

Als u niet in deze categorieën valt, moet u uw reis naar Canada uitstellen.

Studenten, WHP deelnemers en tijdelijke werknemers moeten de rubriek "Lang Verblijf" hieronder raadplegen.

Ik zou graag terug naar België willen gaan via Canada. Mag dit?

Ja, onder bepaalde voorwaarden. Tot nader order aanvaarden de luchthavens van Montréal, Toronto, Calgary en Vancouver internationale commerciële vluchten. Transitpassagiers moeten in het bezit zijn van een geldige elektronische reisvergunning (ETA). Tijdens het vervoer moeten zij in de internationale zone van de luchthaven blijven. Verbindingen tussen twee Canadese luchthavens zijn niet toegestaan: aankomst en vertrek moet op dezelfde luchthaven gebeuren. De duur van hun tussenlanding mag niet meer dan 24 uur bedragen.

Het is verboden om door Canada te reizen als u symptomen vertoont.

Zijn er vluchten tussen Canada en België?

Air Canada voert vijf vluchten per week uit tussen Montréal en Brussel in de maanden september en oktober 2020. Wij nodigen u uit om regelmatig de website van de luchtvaartmaatschappij te raadplegen voor meer informatie.

Welke richtlijnen gelden voor reizigers die in Canada aankomen?

Als u in Canada aankomt, moet u:

  • Een quarantaineplan indienen (via de overheidsapplicatie "Arrive Can" of het online formulier). In het quarantaineplan moet worden aangegeven waar u verblijft, hoe u zich naar uw bestemming begeeft, hoe u aan voedsel komt en hoe u toegang krijgt tot essentiële diensten en medische zorg;
  • U laten onderwerpen aan een symptoomonderzoek door een grenswachter of een quarantainemedewerker;
  • Zich in quarantaine plaatsen voor 14 dagen. Als u deze niet naleeft zouden er zware boetes en gevangenisstraffen kunnen opgelegd worden.

Voor meer informatie nodigen wij u uit om de website van de Canadese autoriteiten over dit onderwerp te raadplegen.

Bovendien nodigen wij u ook uit om de websites van de provinciale autoriteiten te raadplegen omtrent provinciale toegang, quarantaine en volksgezondheidseisen. 

Mijn partner woont in Canada en we zijn al vele maanden gescheiden. Mag ik hem bezoeken?

Om de verspreiding van de COVID19-uitbraak tegen te gaan zijn er reisbeperkingen ingesteld om het reizen naar Canada te beperken. Sinds 18 maart 2020 en tot nader order kan de overgrote meerderheid van de mensen niet meer naar Canada reizen. Deze beperkingen schorten alle niet-essentiële (discretionaire) reizen naar Canada op. Om naar Canada te reizen moet u dus aantonen dat deze beperkingen niet van toepassing zijn in uw geval EN dat uw reis essentieel is.

De volgende personen mogen Canada binnenkomen, zolang ze geen symptomen vertonen:

  • Vreemdelingen die Canadees staatsburger zijn
  • Vreemdelingen wiens directe familie Canadees is (verblijf van ten minste 15 dagen)
  • Vreemdelingen die permanent in Canada verblijven (met inbegrip van personen van wie de bevestiging van de aanvraag voor permanent verblijf voor of op 18 maart 2020 is afgegeven, maar die nog niet in Canada zijn aangekomen)
  • Directe familieleden van een vreemdeling die permanent in Canada verblijft (verblijf van ten minste 15 dagen)

De echtgeno(o)t(e) of de feitelijke partner worden beschouwd als een lid van de directe familie. Voor meer informatie over de status van feitelijke partner, nodigen wij u uit om de webpagina van de Canadese regering die hier te raadplegen.

Als u niet in deze categorieën valt, moet u uw reis naar Canada uitstellen.

B. Lang verblijf (studenten, WHP deelnemers, tijdelijke visa)

Ik ben geen vaste inwoner van Canada (ik ben een student/WHP deelnemer, werknemer met tijdelijke visum) en ben momenteel buiten Canada. Mag ik Canada binnenkomen?

Ja, onder bepaalde voorwaarden. Deze beperkingen schorten alle niet-essentiële (discretionaire) reizen naar Canada op. Om naar Canada te reizen moet u dus aantonen dat deze beperkingen niet van toepassing zijn in uw geval EN dat uw reis essentieel is.

  • Internationale studenten :

Om Canada binnen te komen moet u aan 2 eisen voldoen:

1) U moet reizen voor essentiële doeleinden (niet-discretionair)

2) U moet een internationale student zijn met een geldige studievergunning of die voor of op 18 maart 2020 toestemming heeft gekregen voor een studievergunning

Uw reis naar Canada kan als niet-discretionair beschouwd worden als student als:

  • U al in Canada woont;
  • U in Canada moet zijn voor uw programma (voor laboratoriumwerk, workshops of een soortgelijke activiteit);
  • Uw onderwijsinstelling geen online studiemogelijkheden biedt;
  • Het voortzetten van uw studie online vanuit uw thuisland geen optie is vanwege internetbeperkingen of beperkte bandbreedte;
  • U niet kunt deelnemen aan live online cursussen vanuit uw eigen land vanwege tijdsverschillen.

Let op: Vanwege de reisbeperkingen kunt u Canada alleen binnenkomen als uw reis noodzakelijk is. De inschrijving aan een Canadese universiteit alleen rechtvaardigt geen reis naar Canada als de cursussen online zijn en ze vanuit het land waar u woont kunnen worden gevolgd. In dit geval kan u de toegang tot Canada worden geweigerd.

Voor meer informatie over de regels van de Canadese autoriteiten die van toepassing zijn voor studenten raden wij u aan de IRCC-website te raadplegen. Bovendien is belangrijke informatie voor internationale studenten in Canada en voor degenen die van plan zijn om in Canada te studeren beschikbaar op de volgende webpagina: Informatie voor internationale studenten.

  • Deelnemers aan het “Working Holiday Program” (WHP):

Deelnemers aan het "Working Holiday Program" worden toegestaan om Canada binnen te komen als ze een geldig werkaanbod EN een geldige werkvergunning hebben.

Voor meer informatie kunt u hier de webpagina van de Canadese regering over dit onderwerp raadplegen. U kunt ook de veelgestelde vragen met betrekking tot COVID-19 op de webpagina van “International Experience Canada” hier raadplegen.

Hou er rekening mee dat de kantoren van Service Canada nog steeds gedeeltelijk gesloten zijn. De administratieve procedures worden dus aanzienlijk vertraagd. Het is ook erg moeilijk om een sociaal verzekeringsnummer te krijgen, wat essentieel is om toegang te krijgen tot een werkgelegenheid en om deel te nemen aan de provinciale verzekeringsplannen (als u daarvoor in aanmerking komt).

3. Belgen die in Canada verblijven en die naar België willen reizen

Ik woon in Canada. Mag ik naar België?

Ieder persoon met Belgische nationaliteit, met of zonder hoofdverblijfplaats in België, langdurig ingezetenen in België en personen met een legaal verblijf in België, evenals hun legale familie, kunnen altijd terugkeren naar België als de inreisvoorwaarden (visa, attest van het essentieel karakter van uw reis) worden nageleefd.

Daarnaast mogen burgers van de Europese Unie, het Schengengebied of een geassocieerde Staat (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) en langdurig ingezetenen Europeanen naar België reizen.

Voor meer informatie nodigen wij u uit om onze webpagina omtrent Visa voor België te raadplegen.

Welke maatregelen gelden voor mij als ik op Belgisch grondgebied aankom?

U moet:

  • Het “Passenger Locator Formulier” invullen;
  • De verplichte quarantaine van 14 dagen naleven;
  • Zichzelf onderwerpen aan een COVID19 test.

Meer informatie vindt u op https://www.info-coronavirus.be/nl/

Mogen Belgische staatsburgers die in een gesloten gebied van Quebec wonen met het vliegtuig reizen?

De regio’s die momenteel gesloten zijn in Quebec zijn de Terres-Cries-de-la-Baie-James en Nunavik. Belgische onderdanen mogen zich verplaatsen om een vlucht te nemen. Het is raadzaam om een bewijs van een imminent vlucht bij zich te hebben wanneer u zich verplaatst om uw vlucht te gaan nemen.

4. Onderdanen van derde landen die in Canada verblijven en die naar België willen reizen

Ik woon in Canada. Mag ik naar België?

Het verbod op niet-essentiële reizen naar België van buiten de Europese Unie blijft tot nader order van kracht. Toerisme, familiebezoek en zakenreizen in België zijn dus niet toegestaan, noch voor Canadese ingezetenen, noch voor Canadese burgers.  Reizen om essentiële redenen is alleen toegestaan.

Uitzonderlijk gelden deze tijdelijke reisbeperkingen niet voor bepaalde nationaliteiten, noch voor personen die een essentiële functie uitoefenen of een essentiële behoefte hebben.

Voor meer informatie nodigen wij u uit om onze webpagina Visa voor België te raadplegen.

Opgelet: Ieder persoon* die naar België wenst te reizen, moet eerst toestemming krijgen van het Consulaat, in de vorm van een visum of een reisattest.

*Uitgezonderd Belgische burgers, burgers van de Europese Unie, van het Schengengebied of van een geassocieerde Staat en langdurig ingezetenen Europeanen.

Als ik naar België mag gaan, welke maatregelen gelden dan voor mij als ik op Belgisch grondgebied aankom?

U moet:

  • Het “Passenger Locator Formulier” invullen;
  • De verplichte quarantaine van 14 dagen naleven;
  • Zichzelf onderwerpen aan een COVID19 test.

Meer informatie vindt u op https://www.info-coronavirus.be/nl/

Ik ben in Canada en ik moet op transit in België. Is dit mogelijk? Heb ik een attest en bepaalde bewijsstukken nodig?

Transiteren mag. De volgende categorieën reizigers zijn vrijgesteld en hebben geen transitvisum voor luchthavens nodig:

  • Canadese burgers, net zoals burgers van vele andere landen
  • Permanente ingezetenen van Canada die met een geldige kaart reizen
  • Reizigers met een geldig visum voor Canada, die naar of vanuit Canada reizen

Als u de internationale transitzone van het luchthaven moet verlaten of als u via meer dan één luchthaven in het Schengengebied reist, moet u de toestemming hebben om een kort verblijf te kunnen maken, d.w.z. een Schengenvisum (voor kort verblijf) krijgen voor de nationaliteiten die aan dit visum onderworpen zijn.

Voor meer informatie over de transit in België kunt u de website van de Grenscontrole raadplegen.

Opgelet: Ieder persoon* die naar België wenst te reizen, moet eerst toestemming krijgen van het Consulaat, in de vorm van een visum of een reisattest.

*Uitgezonderd Belgische burgers, burgers van de Europese Unie, van het Schengengebied of van een geassocieerde Staat en langdurig ingezetenen Europeanen.

Ik wil graag op zakenreis in België. Mag dit?

Zakenreizen van personeel in de volgende sectoren zijn toegestaan:                                               

  • Gezondheidssector: gezondheidspersoneel, onderzoekers en professionals die betrokken zijn bij de ouderenzorg
  • Grensarbeidssector
  • Landbouwsector: seizoenarbeiders
  • Transportsector
  • Diplomatieke sector: diplomaten in functie en personen die nodig zijn voor de goede werking van internationale organisaties
  • Veiligheid en openbare orde, douane en immigratie
  • Humanitaire sector
  • Scheepvaart

Voor alle andere sectoren is het reizen van hooggekwalificeerde werknemers toegestaan, op voorwaarde dat dit essentieel is, dat het een toegevoegde waarde heeft voor de Belgische economie en dat het niet kan worden uitgesteld of uitgevoerd vanaf het buitenland. 

Opgelet: Ieder persoon* die naar België wenst te reizen, moet eerst toestemming krijgen van het Consulaat, in de vorm van een visum of een reisattest.

*Uitgezonderd Belgische burgers, burgers van de Europese Unie, van het Schengengebied of van een geassocieerde Staat en langdurig ingezetenen Europeanen.

Een lid van mijn familie, die in België woont, is ernstig ziek. Mag ik hem bezoeken?

Ja, als u een familielid in de 1ste en 2de graad bent. U kunt dan een aanvraag doen voor een vrijstelling van de reisbeperkingen omwille van essentiële redenen. Daarbij zou u een medisch attest moeten koppelen zeggend dat uw aanwezigheid noodzakelijk is.

Opgelet: Ieder persoon* die naar België wenst te reizen, moet eerst toestemming krijgen van het Consulaat, in de vorm van een visum of een reisattest.

*Uitgezonderd Belgische burgers, burgers van de Europese Unie, van het Schengengebied of van een geassocieerde Staat en langdurig ingezetenen Europeanen.

Mijn partner woont in België en we zijn al maanden gescheiden. Kan ik hem/haar bezoeken?

Kort verblijf van een echtgeno(o)t(e), van een geregistreerde partner, of van een feitelijke partner wanneer u niet samenwoont, is toegestaan. U moet een aanvraag doen voor een vrijstelling van de reisbeperkingen omwille van essentiële redenen. Zie deze pagina voor meer informatie.

Opgelet: Ieder persoon* die naar België wenst te reizen, moet eerst toestemming krijgen van het Consulaat, in de vorm van een visum of een reisattest.

*Uitgezonderd Belgische burgers, burgers van de Europese Unie, van het Schengengebied of van een geassocieerde Staat en langdurig ingezetenen Europeanen.

Ik wil in België trouwen. Is dit toegestaan?

Het is mogelijk om in België te trouwen. Als u geen burger bent van België, de Europese Unie, het Schengengebied of een geassocieerde staat, of een langdurig Europees ingezetene, bent u onderworpen aan een voorafgaande toestemming. M.a.w., uw vergunningsaanvraag wordt ingewilligd op basis van een dossier.

Personen die onderworpen zijn aan een Schengenvisum moeten een aanvraag indienen voor een Schengenvisum met het oog op een huwelijk. Personen die zijn vrijgesteld van de Schengenvisumplicht, zoals Canadese burgers, moeten om een essentiële reden een aanvraag voor een reisattest indienen.