Ambassade en Consulaten van België in Canada
Home Coronavirus - Veelgestelde vragen

Coronavirus - Veelgestelde vragen

 

PAGINA ONTWERP - VERWIJZ U NAAR DE FRANSE VERSIE : « VENIR EN BELGIQUE »

Op deze pagina vindt u antwoorden op de meest voorkomende vragen die aan het Consulaat worden gesteld i.v.m COVID19. 

1. Consulaire activiteiten

2. Belgen die in België verblijven en die naar Canada willen reizen

A. Reizen van korte duur

B. Lang verblijf (studenten, WHP deelnemers, tijdelijke visa)

3. Belgen die in Canada verblijven en die naar België willen reizen

4. Onderdanen van derde landen die in Canada verblijven en die naar België willen reizen

1. Consulaire activiteiten

Is het Consulaat open?

Vanwege de gezondheidssituatie en de richtlijnen van de regering van Quebec is het Consulaat-Generaal van België in Montreal enkel nog toegankelijk op afspraak. Voor administratieve procedures met betrekking tot paspoorten en visa hoeft u een afspraak online maken. Inzake verbintenissen tot tenlasteneming voor studenten worden aanvragen enkel op afstand verwerkt.

Om een afspraak te maken, nodigen wij u uit om de volgende pagina’s te raadplegen:

Kan ik nog een paspoort aanvragen?

Om uw paspoort aan te vragen of te vernieuwen, moet u een afspraak maken via ons online platform dat hier toegankelijk is. Voor meer informatie kunt u de rubriek "Paspoort aanvragen in Montreal" raadplegen.

Om uw nieuwe paspoort op te halen, nodigen wij u uit om een afspraak te maken met de afdeling Paspoort van het Consulaat-Generaal in Montreal. Tijdens uw bezoek heeft u een identiteitsbewijs nodig.

Is het mogelijk om een visum te verkrijgen om zich naar België te begeven?

Het verbod op niet-essentiële reizen naar België van buiten de Europese Unie blijft van kracht tot nader order*. Toerisme, familiebezoek, zakelijke prospectie in België zijn daarom voor de meeste reizigers niet toegestaan.

Bij wijze van uitzondering zijn deze tijdelijke reisbeperkingen niet van toepassing op bepaalde categorieën personen, of op personen die een essentiële functie vervullen of een essentiële behoefte hebben.

Zie onze pagina "Naar België komen" voor meer informatie.

Opgelet: Personen* die naar België wensen te reizen, moeten vooraf toestemming krijgen van het consulaat, in de vorm van een visum of een reiscertificaat.

*Uitgezonderd Belgische onderdanen, onderdanen van de Europese Unie of van het Schengengebied en personen die langdurig in België of Europa verblijven.

2. Belgen die in België verblijven en die naar Canada willen reizen

A. Reizen van korte duur

Ik heb een reis naar Canada gepland in de komende weken. Moet ik die afzeggen?

Wij nodigen u uit om regelmatig het Reisadvies voor Canada van de Belgische Buitenlandse Zaken te raadplegen dat hier beschikbaar is.

Om de verspreiding van de COVID19-epidemie tegen te gaan, zijn er reisbeperkingen op poten gezet om het reizen naar Canada te beperken. Sinds 18 maart 2020 en tot nader order kan de overgrote meerderheid van de mensen niet meer naar Canada reizen. Deze beperkingen schorten alle niet-essentiële (discretionaire) reizen naar Canada op. Om naar Canada te reizen moet u dus aantonen dat deze beperkingen niet van toepassing zijn in uw geval EN dat uw reis essentieel is.

Voor meer informatie over de vrijstellingen van reisbeperkingen nodigen wij u uit om deze webpagina te raadplegen voor meer informatie.

Canada heeft echter enkele uitzonderingen bepaald. De volgende personen mogen Canada binnenkomen, zolang ze geen symptomen vertonen:

 • Vreemdelingen die Canadees staatsburger zijn
 • Vreemdelingen wier directe familie Canadees is (verblijf van ten minste 15 dagen)
 • Vreemdelingen wier uitgebreide familie Canadees is (onder voorwaarden: verblijf van ten minste 15 dagen en schriftelijke toestemming van het IRCC)
 • Vreemdelingen die permanent in Canada verblijven (met inbegrip van personen van wie de bevestiging van de aanvraag voor permanent verblijf voor of op 18 maart 2020 is afgegeven, maar die nog niet in Canada zijn aangekomen)
 • Directe familieleden van een vreemdeling die permanent in Canada verblijft (verblijf van ten minste 15 dagen)
 • Leden van de uitgebreide familie van een vreemdeling die permanent in Canada verblijft (onder voorwaarden: verblijf van ten minste 15 dagen en schriftelijke toestemming van het IRCC).
 • Vreemdelingen die reizen voor medelevende redenen reizen (ziekte, overlijden, verzorging van een familielid)

Als u niet in deze categorieën valt, moet u uw reis naar Canada uitstellen.

Studenten, WHP deelnemers en tijdelijke werknemers moeten de rubriek "Lang Verblijf" hieronder raadplegen.

Ik zou graag terug naar België willen gaan via Canada. Mag dit?

Ja, onder bepaalde voorwaarden. Tot nader order aanvaarden de luchthavens van Montréal, Toronto, Calgary en Vancouver internationale commerciële vluchten. Transitpassagiers moeten in het bezit zijn van een geldige elektronische reisvergunning (ETA). Tijdens het vervoer moeten zij in de internationale zone van de luchthaven blijven. Verbindingen tussen twee Canadese luchthavens zijn niet toegestaan: aankomst en vertrek moet op dezelfde luchthaven gebeuren. De duur van hun tussenlanding mag niet meer dan 24 uur bedragen.

Het is verboden om door Canada te reizen als u symptomen vertoont.

Zijn er vluchten tussen Canada en België?

Air Canada blijft rechtstreekse verbindingen tussen Montreal en Brussel verzorgen. Wij nodigen u uit om regelmatig de website van de luchtvaartmaatschappij te raadplegen voor meer informatie.

Welke richtlijnen gelden voor reizigers die in Canada aankomen?

Als u in Canada aankomt, moet u:

 • Uw gegevens elektronisch indienen met behulp van de ArriveCan-app VOORDAT u aan boord van uw vlucht gaat. Dit omvat reis- en contactinformatie, een quarantaineplan en een zelfevaluatie van de symptomen van Covid-19. 
 •  Indiening van een negatief COVID-19-testuitslag voorleggen. De test (PCR) moet binnen 72 uur voor vertrek zijn afgenomen.
 • Voer een COVID-19 PCR test uit bij aankomst
 • Check onmiddellijk in bij een erkend hotel waar u voor maximaal drie nachten een kamer kunt reserveren in afwachting van de uitslag van de test bij aankomst
 • Zich in quarantaine plaatsen voor 14 dagen. Als u deze niet naleeft zouden er zware boetes en gevangenisstraffen kunnen opgelegd worden.

Voor meer informatie nodigen wij u uit om de website van de Canadese autoriteiten over dit onderwerp te raadplegen.

*Opgelet: vanaf 21 november 2020 moeten alle reizigers die per vliegtuig in Canada aankomen hun gegevens elektronisch indienen via de ArriveCan-app VOORDAT ze aan boord gaan. Dit omvat informatie omtrent de verplaatsingen en de contactpersonen, het quarantaineplan en een zelfevaluatie van de symptomen van COVID19. Voor meer informatie zie: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html

Bovendien nodigen wij u ook uit om de websites van de provinciale autoriteiten te raadplegen omtrent provinciale toegang, quarantaine en volksgezondheidseisen. 

Mijn partner woont in Canada en we zijn al vele maanden gescheiden. Mag ik hem bezoeken?

Om de verspreiding van de COVID19-uitbraak tegen te gaan zijn er reisbeperkingen ingesteld om het reizen naar Canada te beperken. Sinds 18 maart 2020 en tot nader order kan de overgrote meerderheid van de mensen niet meer naar Canada reizen. Deze beperkingen schorten alle niet-essentiële (discretionaire) reizen naar Canada op. Om naar Canada te reizen moet u dus aantonen dat deze beperkingen niet van toepassing zijn in uw geval EN dat uw reis essentieel is.

De volgende personen mogen Canada binnenkomen, zolang ze geen symptomen vertonen:

 • Vreemdelingen die Canadees staatsburger zijn
 • Vreemdelingen wier directe familie Canadees is (verblijf van ten minste 15 dagen)
 • Vreemdelingen wier uitgebreide familie Canadees is (onder voorwaarden: verblijf van ten minste 15 dagen en schriftelijke toestemming van het IRCC).
 • Vreemdelingen die permanent in Canada verblijven (met inbegrip van personen van wie de bevestiging van de aanvraag voor permanent verblijf voor of op 18 maart 2020 is afgegeven, maar die nog niet in Canada zijn aangekomen)
 • Directe familieleden van een vreemdeling die permanent in Canada verblijft (verblijf van ten minste 15 dagen)
 • Leden van de uitgebreide familie van een vreemdeling die permanent in Canada verblijft (onder voorwaarden: verblijf van ten minste 15 dagen en schriftelijke toestemming van het IRCC).
 • Vreemdelingen die reizen voor medelevende redenen reizen (ziekte, overlijden, verzorging van een familielid)

De echtgeno(o)t(e) of de feitelijke partner worden beschouwd als een lid van de directe familie. Voor meer informatie over de status van feitelijke partner, nodigen wij u uit om de webpagina van de Canadese regering die hier beschikbaar is te raadplegen.

Als u niet in deze categorieën valt, moet u uw reis naar Canada uitstellen.

B. Lang verblijf (studenten, WHP deelnemers, tijdelijke visa)

Ik ben geen vaste inwoner van Canada (ik ben een student/WHP deelnemer, werknemer met tijdelijke visum) en ben momenteel buiten Canada. Mag ik Canada betreden?

Ja, onder bepaalde voorwaarden. Reisbeperkingen zijn ingesteld om het reizen naar Canada te beperken. Deze beperkingen schorten alle niet-essentiële (discretionaire) reizen naar Canada op. Om naar Canada te reizen moet u dus aantonen dat deze beperkingen niet van toepassing zijn in uw geval EN dat uw reis essentieel is.

 • Internationale studenten :

Om Canada binnen te treden moet u aan 2 eisen voldoen:

1) U moet in het bezit zijn van een geldige studievergunning of een introductiebrief waaruit blijkt dat uw aanvraag voor een studievergunning is goedgekeurd.

2) U moet in een onderwijsinstelling studeren die in deze lijst wordt vermeld.

Voor meer informatie over de regels van de Canadese autoriteiten die van toepassing zijn voor studenten raden wij u aan de IRCC-website te raadplegen. Bovendien is belangrijke informatie voor internationale studenten in Canada en voor degenen die van plan zijn om in Canada te studeren beschikbaar op de volgende webpagina: Informatie voor internationale studenten.

 • Deelnemers aan het “Working Holiday Program” (WHP):

Deelnemers aan het "Working Holiday Program" worden toegestaan om Canada binnen te komen als ze een geldig werkaanbod EN een geldige werkvergunning hebben.

Voor meer informatie kunt u hier de webpagina van de Canadese regering over dit onderwerp raadplegen. U kunt ook de veelgestelde vragen met betrekking tot COVID-19 op de webpagina van “International Experience Canada” hier raadplegen.

Hou er rekening mee dat de kantoren van Service Canada nog steeds gedeeltelijk gesloten zijn. De administratieve procedures worden dus aanzienlijk vertraagd. Het is ook erg moeilijk om een sociaal verzekeringsnummer te krijgen, wat essentieel is om toegang te krijgen tot een werkgelegenheid en om deel te nemen aan de provinciale verzekeringsplannen (als u daarvoor in aanmerking komt).

3. Belgen die in Canada verblijven en die naar België willen reizen

Ik woon in Canada. Mag ik naar België?

Sinds 19 april 2021 kan elke Belgische of Europese inwoner in Canada om welke reden dan ook naar België reizen.

De opheffing van het reisverbod betekent echter niet dat reizen wordt aangemoedigd: integendeel, niet-essentiële reizen blijven sterk ontmoedigd totdat de sanitaire omstandigheden zijn gestabiliseerd. Bovendien blijven verschillende beperkende maatregelen van toepassing, met name: FDP, quarantaine, COVID-test (zie de andere rubrieken van FAQ en de pagina "Naar België komen"). De controle in België op de naleving van deze maatregelen wordt verscherpt.  

Welke maatregelen gelden voor mij als ik op Belgisch grondgebied aankom?

U moet:

 • Vul een 'Passenger Location Form' in binnen 48 uur voor aankomst in België; 
 • Respecteer de voorwaarden voor toegang in België, met name de regels betreffende de COVID-19-tests: test vóór vertrek voor niet-ingezetenen of test bij aankomst voor ingezetenen + 2e test op dag 7 na uw aankomst. De bediening is nu versterkt. Als u deze verplichting niet nakomt, riskeert u een boete van minimaal 250 euro;
 • Plaats je in quarantaine voor 10 dagen bij aankomst. De bediening is nu versterkt. Als u deze verplichting niet nakomt, riskeert u een boete van ten minste 250 euro.
 • Naleving van de in België geldende regels inzake fysieke afstand, het dragen van maskers, het verbod op samenscholingen, enz.

Zijn quarantaine en Covid-test verplicht bij aankomst in België?

Quarantaine: Canada wordt door België en de Europese Unie beschouwd als een “rode zone” (= hoog infectierisico). Bij aankomst in België worden reizigers uit Canada onderworpen aan een quarantaine van minimum 7 dagen  (+ 7 dagen van "verhoogde waakzaamheid").

PLF: Binnen 48 uur voor uw aankomst in België dient u het PLF-formulier (Passenger Location Form) in te vullen. Op basis van uw antwoorden zal de Volksgezondheid bepalen of u een "hoog risico" heeft gelopen op besmetting met het virus. Zodra u in België aankomt, wordt u nader geïnformeerd over de te nemen maatregelen op het gebied van quarantaine en screening.

COVID-test: 

Ingezetenen van België: Aankomsttest

Als u in België verblijft, bent u verplicht een COVID-19 PCR-test te ondergaan op de eerste dag van uw aankomst op Belgische bodem. Op de 7e dag na uw aankomst, moet u een tweede test afleggen.

Niet-ingezetenen van België: negatieve test verplicht vóór vertrek : 

Reizigers die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben, moeten vanaf 6 jaar een negatief resultaat laten zien van een PCR-test op COVID-19, die ten vroegste 72 uur voor vertrek naar België wordt uitgevoerd. 

Uitzonderingen:

 • Reizigers die niet in België aankomen via de lucht of de zee; 
 • Reizigers die een korte reis naar het buitenland hebben gemaakt (maximaal 48 uur); 
 •  Reizigers die maximaal 48 uur in België verblijven;
 • Reizigers die alleen door de lucht reizen en die uitsluitend in de transitzone blijven zonder het Belgische grondgebied te betreden.

Voorafgaand aan het instappen controleert de vervoeder (luchtvaartmaatschappij) of de betrokken passagiers een negatief testresultaat hebben. Bij gebrek aan een negatief testresultaat is de vervoerder verplicht de toegang tot het vliegtuig te weigeren.  

Het voorleggen van een negatieve test, geeft geen uitzondering op het verplicht invullen van het PLF en de eventuele verdere gevolgen, namelijk het zich in quarantaine plaatsen en een verplichte test op dag 7 na aankomst in België.

Let op: Het document moet op papier of in elektronische vorm opgesteld worden, en onmiddellijk beschikbaar zijn voor controle. Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld. Op het document dat de reiziger voor de vervoerder of ter attentie van de tussenpersonen heeft opgesteld:

 • Het resultaat van de test moet negatief zijn;
 • De datum van de monsterafname moet duidelijk worden aangegeven: het document is vanaf die datum 72 uur geldig;
 • Alleen PCR-tests voor SARS CoV-2 met PCR-goedkeuring worden geaccepteerd;
 • De analyse moet zijn uitgevoerd in een officieel laboratorium in het land waar de reiziger vandaan komt en gecertificeerd door een arts of apotheker-bioloog (gelijkwaardig aan het RIZIV).

De volgende tests worden niet aanvaard:

 • RT-LAMP ;
 • Serologische tests;
 • Snelle tests op de luchthaven van Montreal (YUL).

Het resultaat van de test moet worden gecontroleerd voordat de vervoerder het land van vertrek verlaat (wanneer de vervoerder niet de passagier is): als het document niet beschikbaar is, kan de passagier niet worden toegelaten.

Voor personen die met eigen middelen in België aankomen, kunnen er aan de grenzen steekproefsgewijze controles worden uitgevoerd.

 

Mogen Belgische staatsburgers die in een gesloten gebied van Quebec wonen met het vliegtuig reizen?

De regio’s die momenteel gesloten zijn in Quebec zijn de Terres-Cries-de-la-Baie-James en Nunavik. Belgische onderdanen mogen zich verplaatsen om een vlucht te nemen. Het is raadzaam om een bewijs van een imminent vlucht bij zich te hebben wanneer u zich verplaatst om uw vlucht te gaan nemen.

4. Onderdanen van derde landen die in Canada verblijven en die naar België willen reizen

Ik woon in Canada. Mag ik naar België?

Het verbod op niet-essentiële reizen naar België van buiten de Europese Unie blijft van kracht tot nader order*. Toerisme, familiebezoek en zakelijke prospectie in België zijn derhalve niet toegestaan, noch voor Canadese burgers, noch voor Canadese ingezetenen. Alleen reizen om essentiële redenen is toegestaan. 

Raadpleeg onze pagina "Naar België komen" voor meer informatie.

Let op: Iedereen* die naar België wil reizen, moet vooraf toestemming krijgen van het consulaat, in de vorm van een visum of een reiscertificaat. 
*Uitgezonderd Belgische onderdanen, onderdanen van de Europese Unie of van het Schengengebied en personen die langdurig in België of Europa verblijven. 

 

- Ik ben Canadees en ik woon in België. Gezien de reisbeperkingen, mag ik naar België gaan?

Iedere onderdaan van een derde land (niet-EU of niet-Schengen) die langdurig ingezetene is (in het bezit van een geldige verblijfsvergunning afgegeven door een Schengenstaat of een nationaal visum voor verblijf van langere duur), alsmede de leden van zijn naaste familie, kunnen steeds om welke reden ook naar België reizen.

Als ik naar België mag reizen, welke maatregelen gelden dan voor mij als ik op Belgisch grondgebied aankom?

U moet:

 • Vul een 'Passenger Location Form' in binnen 48 uur voor aankomst in België; 
 • Respecteer de voorwaarden voor toegang in België, met name de regels betreffende de COVID-19-tests: test vóór vertrek voor niet-ingezetenen of test bij aankomst voor ingezetenen + 2e test op dag 7 na uw aankomst. De bediening is nu versterkt. Als u deze verplichting niet nakomt, riskeert u een boete van minimaal 250 euro;
 • Plaats je in quarantaine voor 10 dagen bij aankomst. De bediening is nu versterkt. Als u deze verplichting niet nakomt, riskeert u een boete van ten minste 250 euro.
 • Naleving van de in België geldende regels inzake fysieke afstand, het dragen van maskers, het verbod op samenscholingen, enz.

Zijn quarantaine en Covid-test verplicht bij aankomst in België?

Quarantaine: Canada wordt door België en de Europese Unie beschouwd als een “rode zone” (= hoog infectierisico). Bij aankomst in België worden reizigers uit Canada onderworpen aan een quarantaine van minimum 7 dagen  (+ 7 dagen van "verhoogde waakzaamheid").

PLF: Binnen 48 uur voor uw aankomst in België dient u het PLF-formulier (Passenger Location Form) in te vullen. Op basis van uw antwoorden zal de Volksgezondheid bepalen of u een "hoog risico" heeft gelopen op besmetting met het virus. Zodra u in België aankomt, wordt u nader geïnformeerd over de te nemen maatregelen op het gebied van quarantaine en screening.

COVID-test: 

Ingezetenen van België: Aankomsttest

Als u in België verblijft, bent u verplicht een COVID-19 PCR-test te ondergaan op de eerste dag van uw aankomst op Belgische bodem. Op de 7e dag na uw aankomst, moet u een tweede test afleggen.

Niet-ingezetenen van België: negatieve test verplicht vóór vertrek : 

Reizigers die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben, moeten vanaf 6 jaar een negatief resultaat laten zien van een PCR-test op COVID-19, die ten vroegste 72 uur voor vertrek naar België wordt uitgevoerd. 

Uitzonderingen:

 • Reizigers die niet in België aankomen via de lucht of de zee; 
 • Reizigers die een korte reis naar het buitenland hebben gemaakt (maximaal 48 uur); 
 •  Reizigers die maximaal 48 uur in België verblijven;
 • Reizigers die alleen door de lucht reizen en die uitsluitend in de transitzone blijven zonder het Belgische grondgebied te betreden.

Voorafgaand aan het instappen controleert de vervoeder (luchtvaartmaatschappij) of de betrokken passagiers een negatief testresultaat hebben. Bij gebrek aan een negatief testresultaat is de vervoerder verplicht de toegang tot het vliegtuig te weigeren.  

Het voorleggen van een negatieve test, geeft geen uitzondering op het verplicht invullen van het PLF en de eventuele verdere gevolgen, namelijk het zich in quarantaine plaatsen en een verplichte test op dag 7 na aankomst in België.

Let op: Het document moet op papier of in elektronische vorm opgesteld worden, en onmiddellijk beschikbaar zijn voor controle. Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld. Op het document dat de reiziger voor de vervoerder of ter attentie van de tussenpersonen heeft opgesteld:

 • Het resultaat van de test moet negatief zijn;
 • De datum van de monsterafname moet duidelijk worden aangegeven: het document is vanaf die datum 72 uur geldig;
 • Alleen PCR-tests voor SARS CoV-2 met PCR-goedkeuring worden geaccepteerd;
 • De analyse moet zijn uitgevoerd in een officieel laboratorium in het land waar de reiziger vandaan komt en gecertificeerd door een arts of apotheker-bioloog (gelijkwaardig aan het RIZIV).

De volgende tests worden niet aanvaard:

 • RT-LAMP ;
 • Serologische tests;
 • Snelle tests op de luchthaven van Montreal (YUL).

Het resultaat van de test moet worden gecontroleerd voordat de vervoerder het land van vertrek verlaat (wanneer de vervoerder niet de passagier is): als het document niet beschikbaar is, kan de passagier niet worden toegelaten.

Voor personen die met eigen middelen in België aankomen, kunnen er aan de grenzen steekproefsgewijze controles worden uitgevoerd.

Ik ben in Canada en ik moet op transit in België. Is dit mogelijk? Heb ik een attest en bepaalde bewijsstukken nodig?

Internationale doorreizen (naar een bestemming buiten het Schengengebied en de Europese Unie) zijn toegestaan. Voor deze doorreizen zijn de volgende categorieën reizigers vrijgesteld en hebben zij geen transitvisum voor luchthavens nodig :

 • Canadese burgers, net zoals burgers van vele andere landen
 • Permanente ingezetenen van Canada die met een geldige kaart reizen
 • Reizigers met een geldig visum voor Canada, die naar of vanuit Canada reizen

Opgelet: Doorreizen binnen de Europese Unie en het Schengengebied zijn niet toegestaan voor onderdanen van derde landen, d.w.z. onderdanen van niet-EU- en niet-Schengenlanden. Als u zich in dit scenario bevindt, hebt u de keuze om uw reis te annuleren of uit te stellen, of om een andere route te kiezen waarbij u niet door Schengen hoeft te reizen.

Ik wil graag op zakenreis in België. Mag dit?     

Zakenreizen zijn over het algemeen verboden. Zakenreizen van personeel in de volgende sectoren zijn echter wel toegestaan:                                        

 • Gezondheidssector: gezondheidspersoneel, onderzoekers en professionals die betrokken zijn bij de ouderenzorg
 • Grensarbeidssector
 • Landbouwsector: seizoenarbeiders
 • Transportsector
 • Diplomaten in functie, personeel van internationale organisaties en personen die door internationale organisaties zijn uitgenodigd en wier fysieke aanwezigheid noodzakelijk is voor de goede werking van deze organisaties
 • Veiligheid en openbare orde, militair personeel, civiele bescherming, douane, immigratie
 • Humanitaire sector
 • Zeevarenden

Het volgende is ook toegestaan:

 • Reizen van hooggekwalificeerde personen, wanneer hun werk economisch noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld of uitgevoerd vanuit het buitenland; met inbegrip van reizen van beroepssporters onder topsportstatuut en professionals in de culturele sector wanneer zij een unieke vergunning hebben, evenals journalisten, in de uitoefening van hun professionele activiteit;
 • Reizen van personen die als werknemer in België komen werken, met inbegrip van au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat zij toestemming krijgen van het bevoegde Gewest (werkvergunning of bewijs dat aan de voorwaarden voor een vrijstelling is voldoen);
 • Reizen van personen die als zelfstandige in België komen werken, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat zij toestemming krijgen van het bevoegde Gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat aan de voorwaarden voor een vrijstelling is voldoen).

Opgelet: Iedereen* die naar België wil reizen, moet vooraf toestemming krijgen van het consulaat, in de vorm van een visum of een reiscertificaat.

*Uitgezonderd Belgische onderdanen, onderdanen van de Europese Unie of van het Schengengebied en personen die langdurig in België of Europa verblijven. 
Zie onze pagina "Naar België komen" voor meer informatie. 

Een lid van mijn familie, die in België woont, is ernstig ziek. Mag ik hem bezoeken?

Ja, als u een familielid in de 1ste en 2de graad bent. U kunt dan een aanvraag doen voor een vrijstelling van de reisbeperkingen omwille van essentiële redenen. Daarbij zou u een medisch attest moeten koppelen zeggend dat uw aanwezigheid noodzakelijk is.

Opgelet: Iedereen* die naar België wil reizen, moet vooraf toestemming krijgen van het consulaat, in de vorm van een visum of een reiscertificaat.

*Uitgezonderd Belgische onderdanen, onderdanen van de Europese Unie of van het Schengengebied en personen die langdurig in België of Europa verblijven. 
Zie onze pagina "Naar België komen" voor meer informatie

Mijn partner woont in België en we zijn al maanden gescheiden. Kan ik hem/haar bezoeken?

Kort verblijf van een echtgeno(o)t(e), van een geregistreerde partner, of van een feitelijke partner wanneer u niet samenwoont, is toegestaan. U moet een aanvraag doen voor een vrijstelling van de reisbeperkingen omwille van essentiële redenen. Zie deze pagina voor meer informatie.

Opgelet: Iedereen* die naar België wil reizen, moet vooraf toestemming krijgen van het consulaat, in de vorm van een visum of een reiscertificaat.

*Uitgezonderd Belgische onderdanen, onderdanen van de Europese Unie of van het Schengengebied en personen die langdurig in België of Europa verblijven. 
Zie onze pagina "Naar België komen" voor meer informatie

Ik ben Canadees maar mijn echtgenoot is Belg en moet naar België reizen. Mag ik hem/haar vergezellen? 

Canadese burgers die niet in België wonen, zijn onderworpen aan de geldende reisbeperkingen. Een Canadese burger mag de Belgische echtgenoot bij wie hij of zij verblijft niet vergezellen, tenzij hij of zij om essentiële redenen reist en van het consulaat voorafgaande toestemming voor de reis heeft gekregen. 

Als uw echtgeno(o)t(e) in België woont en u gescheiden leeft, kunt u een reistoestemming voor uw echtgeno(o)t(e) aanvragen. 

Voor meer informatie kunt u de pagina "Naar België komen" raadplegen.

Ik wil in België trouwen. Is dit toegestaan?

Het is mogelijk om in België te trouwen. Als u geen burger bent van België, de Europese Unie, het Schengengebied of een geassocieerde staat, of een langdurig Europees ingezetene, bent u onderworpen aan een voorafgaande toestemming. M.a.w., uw vergunningsaanvraag wordt ingewilligd op basis van een dossier.

Personen die onderworpen zijn aan een Schengenvisum moeten een aanvraag indienen voor een Schengenvisum met het oog op een huwelijk. Personen die zijn vrijgesteld van de Schengenvisumplicht, zoals Canadese burgers, moeten een aanvraag voor een reisattest indienen om een essentiële reden.