Ambassade en Consulaten van België in Canada

Pensioen

België en Canada hebben op 10/05/1984 een overeenkomst inzake sociale zekerheid ondertekend. De consulaire dienstverlening blijft beperkt tot het afstempelen of de afgifte van een levensbewijs.

Voor alle andere handelingen en vragen moet u rechtstreeks terecht bij de bevoegde overheden in België en Canada.

Lees meer:

 

Een Belgisch pensioen of overlevingspensioen aanvragen in Canada

Indien u in Canada woont, in België heeft gewerkt, en de wettelijke pensioenleeftijd nadert, kunt u in Canada een aanvraag indienen voor uw Belgisch pensioen. U vindt de nodige formulieren via deze link (in het Frans).

U stuurt het rechtstreeks naar:

International Operations Service Canada
P.O. Box 250
Fredericton
NB E3B 4Z6
CANADA

Vermelde Canadese overheid moet conform de overeenkomst instaan voor de follow-up van uw aanvraag. Zorg ervoor de procedure op te starten één jaar voor u de pensioenleeftijd bereikt. Aanvragen voor een overlevingspensioen moeten door tussenkomst van dezelfde overheid worden ingediend.

Levensbewijs

Begunstigden van Belgische pensioenen die in Canada wonen ontvangen elk jaar, in de maand van hun verjaardag, van de Federale Pensioendienst (FPD) een voorgedrukt formulier "Levensbewijs". Voor begunstigden van andere pensioenkassen kan dit frequenter zijn.U dient de rubrieken voorzien voor uw persoonlijke gegevens in te vullen. Ten bewijze dat u in leven bent moet u daarna het formulier door een bevoegde overheid (zie hieronder) laten afstempelen. U stuurt het afgestempelde formulier binnen de 30 dagen terug naar:

Federale Pensioendienst (FPD)  
Zuidertoren 
Europaesplanade 1
1060 Brussel 
BELGIUM

Canadese overheden bevoegd voor het afstempelen:

  • Stadhuis of politieofficier,
  • een kantoor van het SERVICE CANADA CENTRE; zoek op de websitewww.servicecanada.gc.ca het dichtstbijzijnde kantoor.

De Belgische vertegenwoordigingen in Canada zijn eveneens bevoegd voor het gratis afstempelen, op voorwaarde dat u de Belgische nationaliteit bezit.

U kunt terecht bij het Consulaat-Generaal in Montreal, een ereconsulaat of de Ambassade in Ottawa. U moet zich persoonlijk aanmelden met het volledig ingevulde formulier én uw Belgisch identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart). Kunt u zich om praktische redenen niet verplaatsen (ziekte, gevorderde leeftijd, verre afstand,…) dan stuurt u uw degelijk ingevulde en ondertekende formulier samen met een vooraf geadresseerde terugkeeromslag én de volgende documenten:

  • hetzij een medisch getuigschrift en een kopie van uw Belgisch identiteitsbewijs (met zichtbare foto)
  • hetzij een foto van uzelf met een recente krant waarop de datum zichtbaar is en een kopie van uw Belgisch identiteitsbewijs (met zichtbare foto).

Het Consulaat-generaal zal op het formulier tevens uw persoonlijke gegevens kunnen bevestigen op voorwaarde dat deze overeenstemmen met de gegevens waarover zij beschikt in haar registers.

Contacten

Als u vragen hebt over de uitbetaling van uw pensioen (voorbeeld: vertraging, verlies, diefstal van cheques, enz.) dient u zich te wenden tot de Federale Pensioendienst, Zuidertoren in 1060 Brussel http://www.sfpd.fgov.be / tel: 011-32-2-529-3002 /Contactformulier). Indien u de landstalen niet beheerst, dan kunt u de Engelse taal gebruiken in uw contacten met de Federale Pensioendienst.

Voor vragen over uitbetaling van pensioenen van de overheidssector:

Pensioendienst voor de overheidssector 
Victor Hortaplein 40 bus 30 
B-1060 Brussel 
België 
Web: sfpd.fgov.be/nl/contactformulier
E-mail: ccpay@pdos.fgov.be
Tel.: +11 32 78 15 1765

Voor klachten met betrekking tot de werking en de dienstverlening van de pensioendiensten (de toekenning, het bedrag, de uitbetaling van uw Belgisch pensioen) moet u zich richten tot de dienst:

Ombudsdienst Pensioenen 
WTC III Bd - Simon Bolivar 30, bus 5 
B-1000 Brussel 
BELGIUM 
Telefoon: 011-32-2-274-19-90   
Fax: 011-32-2-208-31-43 
tussen 9 uur en 17 uur Belgische tijd 
https://www.ombudsman.be/index.php/nl/ombudsmannen/ombudsman-pensioenen
ombud.pen@skynet.be