Ambassade en Consulaten van België in Canada

Defect paspoort

Uw reis is in de war gelopen vanwege een defect paspoort

Tengevolge een productiefout in uw paspoort, is uw reis niet verlopen zoals voorzien en u meent schade te hebben geleden:

  • u moest uw vertrek uitstellen of annuleren
  • u moest in het buitenland blijven in afwachting van een nieuw paspoort
  • u moest uw reis onderbreken en naar huis terugkeren

Weet dat u een gratis duplicaat kan bekomen. Misschien hoeft u zelfs niet opnieuw uw biometrische  gegevens laten registreren. Zie ook de belangrijke opmerking onder Verplichte persoonlijke verschijning voor de registratie van de biometrische gegevens.

U kunt eveneens aan de FOD Buitenlandse Zaken een schadevergoeding vragen voor de geleden schade. Meer inlichtingen op www.schadevergoedingpaspoort.be.