Ambassade en Consulaten van België in Canada
Home Consulaire diensten Notariële akten

Notariële akten

Indien u een notariële volmacht nodig heeft, bijvoorbeeld voor de verkoop of aankoop van een onroerend goed in België, voor een schenking of een erfenis, staan twee mogelijkheden open:

  • Ofwel vraagt u uw Belgische notaris om per e-mail een ontwerp van volmacht te zenden aan volgend adres bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel: notaribox@diplobel.fed.be. Het Consulaat-Generaal in Montreal zal u zo vlug mogelijk contacteren. Een aantal elementen dienen nagegaan te worden, een aantal documenten dienen voorgelegd. Daarna kan een datum vastgelegd worden om de akte te ondertekenen. U dient zelf de akte naar de notaris in België te sturen. Notariële aktes verleden door een consulaat van België dienen voor gebruik in België niet gelegaliseerd te worden. 
     
  • Ofwel tekent u een volmacht voor een Canadese notaris. Deze akte moet behoorlijk gelegaliseerd en vertaald zijn naar een van onze landstalen

Voor meer info over het notariaat in België, surf naar www.notaris.be.