Ambassade en Consulaten van België in Canada
Home Consulaire diensten Nationaliteit

Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

Het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN) bevat de wettelijke bepalingen aangaande de Belgische nationaliteit en de Minister van Justitie is “hoeder” van de Belgische nationaliteit. De dienst Nationaliteit van de FOD Justitie waakt dus over de juiste toepassing van het WBN.

In de volgende rubrieken vindt u meer informatie over de belangrijkste regels en procedure voor Belgen in het buitenland, in het bijzonder voor Belgen die in Canada wonen:

Toekenning van de Belgische nationaliteit

Verkrijging van de Belgische nationaliteit

Behoud van de Belgische nationaliteit

Belgische nationaliteit door afstamming

Verlies van de Belgische nationaliteit

Meerdere nationaliteiten

Herkrijging van de Belgische nationaliteit en bezit van staat