Ambassade en Consulaten van België in Canada

Legalisatie

Vreemde akten moeten degelijk gelegaliseerd en vertaald zijn alvorens zij in België kunnen gebruikt worden. Voor de legalisatie van Canadese akten van burgerlijke stand (geboorte, huwelijk…) kunt u rechtstreeks terecht bij het Consulaat-Generaal in Montreal; voor andere stukken (bv. opgesteld door een Canadese notaris of advocaat) moet u eerst langs bij de bevoegde lokale overheden. Laat u een vertaling maken in Canada dan moet die ook op haar beurt gelegaliseerd worden door een notaris in Canada.

De documenten die gelegaliseerd moeten worden, mogen niet ouder dan zes maanden zijn.

Lees meer:

 

Wat is een legalisatie?

Door legalisatie wordt de authenticiteit van de vreemde akte bevestigd en is zij rechtsgeldig in België. Er zijn naargelang het land van herkomst van de akte verschillende legalisatieprocedures. Soms is er helemaal geen legalisatie nodig (zoals voor de meeste akten afgegeven in een Europees land); vaker echter zult u een beroep moeten doen op de ambassades of consulaten (zoals voor Canadese akten). U vindt op volgende link de Belgische voorwaarden tot legalisatie wereldwijd.

Waarom is een vertaling nodig?

Een vreemde akte moet vertaald zijn naar een van onze landstalen. Vraag na bij uw correspondent in België welke taal vereist is (Nederlands, Frans of Duits). De vertaling dient te gebeuren bij een beëdigd vertaler. Dat kan zowel in België als in Canada. Indien de vertaling gemaakt wordt in Canada, zal deze eveneens gelegaliseerd moeten worden. Indien de vertaling in België gemaakt wordt, zorgt de beëdigde vertaler voor de legalisatie. U vindt lijsten van beëdigde vertalers in België via de gouden gids of de rechtbanken.

Opgelet: de ambassades en consulaten van België leveren geen vertaaldienst.

  
Legalisatie en vertaling van Canadese akten die men in België wil gebruiken 

Akten van burgerlijke stand (geboorte, huwelijk,…) afgegeven door de bevoegde provinciale overheid kunnen rechtstreeks  door het Consulaat-Generaal in Montreal gelegaliseerd worden.

Andere akten zoals een “power of attorney” of “certificates of residence” afgegeven door een “Notary Public” of een “Lawyer” moeten eerst gelegaliseerd worden hetzij door de bevoegde provinciale diensten of het federale Ministerie van Buitenlandse zaken in Canada (zie hieronder). Hetzelfde geldt voor de vertalingen die gelegaliseerd werden door een notaris in Canada. Pas daarna stuurt u ze door naar het Consulaat-Generaal in Montreal.

U stuurt de te legaliseren stukken bij voorkeur per aangetekende post naar het Consulaat-Generaal in Montreal. Voeg de nodige betaling bij.

Indien het stuk moet dienen in een dossier nationaliteit of burgerlijke stand wordt het in uw dossier bewaard. In andere gevallen kan het u teruggestuurd worden. Voeg desgevallend ook een gefrankeerde en vooraf geadresseerde terugkeeromslag.

OPGELET: Bij het indienen van een legalisatieverzoek de aanvrager moet zijn naam, telefoonnummer en een geldig e-mailadres opgeven.

Waar bevinden zich de Canadese overheden bevoegd voor de legalisatie?

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE CANADA 
Authentication and Service of Documents Sections (JLAC) 
125 Sussex Drive 
Ottawa, Ontario, K1A 0G2 
Phone: +1-800-267-8376 (Toll free in Canada) 
Website

ALBERTA
Alberta Justice 
Deputy Provincial Secretary's Office 
Room 111, 9833 - 109th Street 
Edmonton, Alberta, T5K 2E8 
Website

BRITISH COLUMBIA 
Ministry of Justice 
Order in Councel Administration Office 
Attention: Authentication Clerk 
1001, Douglas Street 
Victoria, BC, V8W 2C5 
Phone: +1-250-387-0725 

Mailing Address: Ministry of Justice 
Order in Council Administration Office 
Attention: Authentication Clerk 
PO Box 9280 Stn Prov Govt 
Victoria, BC V8W 9J7 
Website

MANITOBA
Manitoba Finance 
1034 - 405 Broadway 
Winnipeg, Manitoba, R3C 3L6 
Phone: +1-204-945-2654 
Website

NORTH-WEST TERRITORIES 
The document must be authenticated by the Administrator of the Commissioners for Oaths/Notary Public. Please ask your Notary Public for more information.

ONTARIO
Official Documents Services 
222, Jarvis Street, Main Floor   
Toronto, ON, M7A 0B6 
Phone: +1-416-325-8416 
Fax: +1-416-325-8434 
Website

SASKATCHEWAN
Sakatchewan Justice Legislative Services, 
Deputy Provincial Secretary, 
8th Floor, 1874 Scarth Street 
Regina, Saskatchewan, S4P 3V7 
Tel. 1-306-787-2951 
Fax 1-306-787-9111 
Website

YUKON
Law Society of YUKON 
201 - 302 Steele Street 
Whitehorse, Yukon, Y1A 2C5 
Phone: +1-867-667-5811