Ambassade en Consulaten van België in Canada
Home Consulaire diensten Inschrijving op het Consulaat-Generaal in Montreal Terugkeer naar België/Verhuis naar een ander land

Terugkeer naar België/Verhuis naar een ander land

Als u definitief terugkeert naar België of verhuist naar een ander land dan kunt u uw vertrek vooraf melden bij het Consulaat-Generaal in Montreal. Desgewenst kan u een attest afgegeven worden betreffende uw inschrijving in diens consulaire registers met vermelding van de datum van vertrek.

Wanneer u naar België terugkeert en u zich inschrijft in de bevolkingsregisters van de gemeente - deze inschrijving is verplicht - wordt u automatisch geschrapt uit de consulaire registers. Indien u zich inschrijft in een diplomatieke of consulaire post in een ander land worden de consulaire registers eveneens automatisch aangepast.

U vindt ook nuttige informatie over terugkeer naar België op de federale portaalsite.