Ambassade en Consulaten van België in Canada
Home Consulaire diensten Inschrijving pasgeboren kind

Inschrijving pasgeboren kind

Inschrijving pasgeboren kind

Welke documenten u moet voorleggen, hangt af van het land, waar u en/of uw kind geboren is.

I. U bent Belg en in België geboren

II. U bent Belg en zowel uzelf als uw kind zijn geboren buiten België

I. U bent Belg en in België geboren

A. Uw kind is geboren in het Canada

Hier zijn er twee mogelijkheden.

1. U bent gehuwd met de vader/moeder op datum van de geboorte van uw kind

Het kind heeft de Belgische nationaliteit bij geboorte. U stuurt naar het Consulaat-Generaal bij voorkeur per e-mail (documenten liefst in pdf - in totaal niet meer dan 7 Mb) 

 • Het inschrijvingsformulier en een pasfoto. Beide ouders ondertekenen het formulier;
 • Document vermeld op bijgaande lijst (volgens provincie waar kind geboren is): recent (niet meer dan 6 maanden oud ) afschrift 
 • Bewijs van uw verblijfsstatus in Canada (recto/verso van permanent residence card, werkvisum, studentenvisum enz.);
 • Bewijs van de verblijfsstatus van uw echtgeno(o)t(e) in Canada (recto/verso van permanent residence card, werkvisum, studentenvisum enz.);
 • Fotokopie van het paspoort van de niet Belgische ouder (dit document is niet vereist als de andere ouder ook Belg is);
 • Indien het kind ook een andere nationaliteit heeft: fotokopie van het vreemde paspoort.

2. U bent niet gehuwd met de vader/moeder op datum van de geboorte van uw kind

U stuurt naar het Consulaat-Generaal bij voorkeur per e-mail (documenten liefst in pdf - in totaal niet meer dan 7 Mb) 

 • Het inschrijvingsformulier en een pasfoto. Beide ouders ondertekenen het formulier.
 • Twee documenten vermeld op bijgaande lijst (volgens provincie waar kind geboren is): recent (niet meer dan 6 maanden oud ) afschrift 
 • Bewijs van uw verblijfsstatus in Canada (recto/verso van permanent residence card, werkvisum, studentenvisum enz.);
 • Indien het kind ook een andere nationaliteit heeft: fotokopie van het vreemde paspoort
 • Documenten voor te leggen door de niet-Belgische ouder (niet vereist als de andere ouder ook Belg is):
 1. Fotokopie van zijn/haar paspoort;
 2. Bewijs van uw verblijfsstatus in Canada (recto/verso van permanent residence card, werkvisum, studentenvisum enz.);
 3. Bevestiging van zijn/haar burgerlijke staat op datum van de geboorte van het kind.
 1. De ouder heeft de Canadese nationaliteit
 2. De ouder heeft een andere nationaliteit: De ouder neemt contact op met zijn ambassade/consulaat in Canada voor het attest van burgerlijke stand.

 De Belgische nationaliteit staat niet automatisch vast. We zullen u na onderzoek van de voorgelegde stukken op het hoogte brengen. Bijkomende documenten kunnen desgevallend gevraagd worden.

B. Uw kind is niet geboren in Canada:

Dezelfde documenten zoals hierboven vermeld  (zie A punt 1 of 2)

EN

De geboorteakte zal mogelijk gelegaliseerd en/of vertaald moeten worden door een beëdigd vertaler.

a. Legalisatie:

Meer informatie vindt u hier.

b. Vertaling:

Vertalingen naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden aanvaard.

U kan hiervoor een beroep doen op een

Vertaler in Canada die geregistreerd is bij CTTIC, http://www.cttic.org  of OTTIAQ, www.ottiaq.org De vertaler moet een begeleidende nota bijvoegen met zijn naam, handtekening en contactgegevens OF

Beëdigd vertaler in het land waar het kind geboren is. De handtekening van de vertaler moet gelegaliseerd worden. Voor meer informatie, gelieve de bevoegde Ambassade/Consulaat-generaal te contacteren OF

Beëdigd vertaler in België. De handtekening van de beëdigd vertaler moet gelegaliseerd worden door de rechtbank;

II. U bent Belg en zowel uzelf als uw kind zijn geboren buiten België:

Uw kind heeft de Belgische nationaliteit niet verworven bij geboorte. U kan, indien u dit wenst, uw kind de Belgische nationaliteit toekennen voor zijn/haar vijfde verjaardag door middel van een toekenningsverklaring. Voor volledige information, gelieve te raadplegen : Toekenning van de Belgische nationaliteit

Privacy statement