Ambassade en Consulaten van België in Canada
Home Consulaire diensten Inschrijving op het Consulaat-Generaal in Montreal

Inschrijving op het Consulaat-Generaal in Montreal

De inschrijving in de consulaire registers is niet verplicht maar ten zeerste aan te raden. Pas dan kunt u immers als Belg rekenen op een maximale administratieve bijstand door het Consulaat-Generaal in Montreal. De inschrijving is gratis. Bij vertrek zijn er bovendien geen formaliteiten te vervullen voor de uitschrijving uit de registers. De consulaire registers zijn gelinkt aan het rijksregister in België. De toegang tot beide registers is vertrouwelijk en u hebt recht op inzage.

Als u bent ingeschreven, kan u een paspoort, identiteitskaart of een consulair attest aanvragen. U kan ook terecht voor vragen over burgerlijke stand en nationaliteit. Als ingeschreven Belg dient u ook deel te nemen aan de federale en Europese verkiezingen in België.

Werkwijze

1. U vult één formulier in per persoon + 1 pasfoto.

2. Minderjarigen: beide ouders ondertekenen dit formulier

3. U voegt volgende bewijsstukken bij:

  • bewijs van uw verblijfsstatus in Canada (recto/verso van permanent residence card, werkvisum, studentenvisum enz.)
  • bewijs van adres: kopie rijbewijs (recto/verso) OF recente electriciteits-, gas- of waterfactuur;
  • kopie van paspoort en/of identiteitskaart (recto/verso);
  • enkel als men uit België komt: bewijs van schrapping uit de gemeentelijke bevolkingsregisters (model 8). Indien nodig kan u met dit formulier de schrapping aan uw laatste gemeente vragen.

4. Gelieve de inschrijving bij voorkeur per e-mail (documenten liefst in pdf - in totaal niet meer dan 7 Mb) op te sturen. Het is niet nodig om de inschrijving persoonlijk te komen indienen, of een afspraak te maken.

5. Voor de inschrijving van een pasgeboren kind, klik hier.

6. De inschrijving brengt ook mee dat u deelneemt aan bepaalde in België gehouden verkiezingen (federale wetgevende verkiezingen en Europese verkiezingen). Gelieve hiervoor het registratieformulier en desgevallend het volmachtformulier in te vullen.

Privacy-statement