Ambassade en Consulaten van België in Canada
Home Consulaire diensten Inschrijving op het Consulaat-Generaal in Montreal

Inschrijving op het Consulaat-Generaal in Montreal

De inschrijving in de consulaire registers is niet verplicht maar ten zeerste aan te raden. Pas dan kunt u immers als Belg rekenen op een maximale administratieve bijstand door het Consulaat-Generaal in Montreal. De inschrijving is gratis. Bij vertrek zijn er bovendien geen formaliteiten te vervullen voor de uitschrijving uit de registers. De consulaire registers zijn gelinkt aan het rijksregister in België. De toegang tot beide registers is vertrouwelijk en u hebt recht op inzage.

Als u bent ingeschreven, kan u een paspoort, identiteitskaart of een consulair attest aanvragen. U kan ook terecht voor vragen over burgerlijke stand en nationaliteit. Als ingeschreven Belg dient u ook deel te nemen aan de federale en Europese verkiezingen in België.

U hebt de mogelijkheid om te kiezen tussen 2 verschillende manieren om uw inschrijving te doen:

- Online inschrijven

- Inschrijven​ per e-mail

Online inschrijven

Het Consulaat-generaal te Montreal biedt u de mogelijkheid om u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters. 

U heeft toegang tot deze website als u:

 • Belg bent
 • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld,
 • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID
 • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.

Als u deze procedure niet kunt volgen, kunt u zich altijd per e-mail inschrijven door de onderstaande instructies te volgen. 

Inschrijven​ per e-mail

1. U vult één formulier in per persoon + 1 pasfoto. Daarnaast verzoeken wij u het registratieformulier voor de verkiezingen en het volmachtformulier in te vullen als u bij volmacht stemt.

2. Minderjarigen: beide ouders ondertekenen dit formulier. + 1 pasfoto. Minisens één ouder dient op hetzelfde adres als het kind ingeschreven te zijn.

3. U voegt volgende bewijsstukken bij:

A. Meerderjarigen

 • bewijs van uw verblijfsstatus in Canada (recto/verso van permanent residence card, werkvisum, studentenvisum, bezoekersrecord van meer dan 1 jaar  enz.)
 • bewijs van adres: kopie rijbewijs (recto/verso) OF recente electriciteits-, gas- of waterfactuur, internet of huurcontract; Opgelet: alleen de vermelde documenten zullen worden aanvaard;
 • kopie van paspoort en/of identiteitskaart (recto/verso);
 • enkel als men uit België komt: bewijs van schrapping uit de gemeentelijke bevolkingsregisters (model 8). Indien nodig kan u met dit formulier de schrapping aan uw laatste gemeente vragen.
 • Indien u bij uw echtgeno(o)t(e) verblijft, geef dan een bewijs van adres en een kopie van het paspoort van die persoon.

B. Minderjarigen

 • bewijs van de verblijfsstatus in Canada 
 • kopie van paspoort van beide ouders (met handtekening)
 • enkel als men uit België komt: bewijs van schrapping uit de gemeentelijke bevolkingsregisters (model 8). Indien nodig kan u met dit formulier de schrapping aan uw laatste gemeente vragen.

4. Gelieve de inschrijving bij voorkeur per e-mail (documenten liefst in pdf - in totaal niet meer dan 7 Mb) op te sturen. Het is niet nodig om de inschrijving persoonlijk te komen indienen, of een afspraak te maken.

5. Voor de inschrijving van een pasgeboren kind, klik hier.

 

Privacy-statement