Consulaire attesten

Overzicht van de consulaire attesten.

 1. Laatst bijgewerkt op

U moet op het Consulaat-Generaal van België in Montreal ingeschreven zijn vooraleer een Attest of een Uittreksel uit de bevolkingsregisters te kunnen aanvragen. 

Lijst van beschikbare attesten

 
Alle attesten bevatten de volgende gegevens: naam, voornamen, geboorteplaats en -datum. 

Attest van inschrijving 
Dit attest vermeldt de datum van uw inschrijving in de consulaire registers van deze post. 

Attest van woonplaats 
Dit attest geeft aan: uw huidige woonplaats (adres) en datum van inschrijving bij het Consulaat. 

Attest van woonplaats met historiek 
Dit attest bevat een lijst van uw huidige en voorgaande adressen. 

Attest van gezinssamenstelling 
Dit attest geeft aan: uw huidige woonplaats en de opsomming van de bewoners op dit adres. Opgelet, gelieve de niet-Belgen die op uw adres wonen te vermelden, zodat zij in dit Attest kunnen worden opgenomen. 

Attest van nationaliteit 
Dit attest bevestigt uw Belgische nationaliteit en geeft aan wanneer u Belg werd.   

Attest van burgerlijke staat 
Dit attest geeft aan: uw burgerlijke staat en, indien toepasselijk, de naam van uw echtgenoot/partner. 

Uittreksel uit de consulaire bevolkingsregisters 
Dit document vermeldt: uw naam, voornamen, geboorteplaats en -datum, uw Rijksregisternummer, geslacht, nationaliteit, afstamming, burgerlijke staat, beroep, gezinssamenstelling, paspoort- en identiteitskaartgegevens, uw status als Belgische kiezer, uw huidig adres en contactgegevens. 
 

Taal van de attesten


De attesten zijn uitsluitend in het Nederlands, Frans, Duits of Engels beschikbaar. Het Uittreksel uit de bevolkingsregisters is enkel beschikbaar in het Nederlands, Frans of Duits. 
 

Kosten


30,00 CAD per attest. Het is niet mogelijk om verschillende attesten te combineren in één enkel attest. Bijvoorbeeld, als u een attest van woonplaats en nationaliteit nodig heeft, dan geven we twee aparte attesten af. De prijs zal dan tweemaal 30,00 CAD bedragen. 

Meer informatie over consulaire kosten vindt u op deze pagina
 

Hoe kan u deze attesten aanvragen?


Eerst en vooral moet u op het Consulaat-Generaal in Montreal ingeschreven zijn. Als dit het geval is verzoeken wij u volgende zaken PER POST op dit adres te sturen: 

Consulat général de Belgique 
1000 rue Sherbrooke Ouest - suite 1400 
Montréal, QC, H3A 3G4  

 • een gedateerde en ondertekende brief met daarin: 
  • het attest dat u aanvraagt; 
  • de reden voor dit verzoek; 
  • uw voorkeurstaal: Nederlands, Engels, Frans of Duits; 
  • uw contactgegevens: telefoonnummer en e-mailadres. 
 • een kopie van uw Belgisch paspoort of identiteitskaart; 
 • de betaling: per certified cheque of bank draft of Postal Money Order op naam van ‘Consulate General of Belgium’. Let op, persoonlijke cheques worden niet aanvaard; 
 • een aan uzelf geadresseerde, gefrankeerde retourenveloppe (zending met trackingnummer, bv. Xpresspost regional of national, UPS, FedEx, DHL, Purolator), zodat wij u uw attest(en) kunnen toesturen. 

De verwerkingstijd bedraagt ongeveer 5 werkdagen na ontvangst van uw verzoek door het Consulaat-Generaal in Montreal.