Ambassade en Consulaten van België in Canada
Home Consulaire diensten Burgerlijke stand Overschrijving in België van een vreemde akte van de burgerlijke stand

Overschrijving in België van een vreemde akte van de burgerlijke stand

Wanneer u aan uw consulaat een akte bezorgt betreffende de verandering van uw burgerlijke stand, dan noteert deze de nieuwe gegevens in de consulaire registers en het Rijksregister. De akte zelf wordt echter niet geregistreerd.

Indien u wenst dat de akte zelf bij een Belgische overheid geregistreerd wordt, kunt u conform artikel 48 van het Burgerlijk Wetboek de vreemde akte laten overschrijven in een Belgische gemeente. Deze overschrijving wordt ten sterkste aanbevolen indien het een akte betreft afkomstig uit een land waar  het zeer moeilijk of zelfs onmogelijk is om een afschrift of een uittreksel van de originele aktes te verkrijgen. De overschrijving kan gebeuren in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u gaat wonen na uw terugkeer, van de gemeente van uw laatste woonplaats of deze van uw ouders, van uw geboorteplaats in België, of, bij gebreke hieraan, van de stad Brussel. Indien u in België huwde en bent in het buitenland uit de echt gescheiden dan moet het vonnis tot echtscheiding overgeschreven worden in de gemeente waar u huwde. U kunt na de overschrijving steeds een afschrift of uittreksel opvragen bij de gemeente. Voor meer informatie dient u rechtstreeks de dienst burgerlijke stand van de gemeente te contacteren. 

Voor meer details kunt u terecht op de website van het Centrum voor Buitenlandse Zaken.

Opgelet: Opdat een vreemde akte overgeschreven of neergelegd zou kunnen worden, dient zij steeds op correcte wijze gelegaliseerd én vertaald te zijn naar de taal van de gemeente.