Burgerlijke stand

Informatie over uw burgerlijke stand.

  1. Laatst bijgewerkt op

Vragen over de burgerlijke stand (geboorte, afstamming, adoptie, naamgeving of naamsverandering, huwelijk, echtscheiding, overlijden…) kunnen zeer complex zijn en kunnen niet beantwoord worden over de telefoon. Leg uw individueel geval steeds schriftelijk voor aan het Consulaat-Generaal in Montreal. 

De Belgische wetgeving is in principe van toepassing op alle Belgen ook al woont men in het buitenland. Meer info over de toepassing van de Belgische wetgeving vindt u alvast terug op de site van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Sinds 1 juni 2014 is er een nieuwe wet op de naamgeving. U kunt er meer over lezen op de website van de federale overheidsdienst Justitie
 

Opzoeking van een vreemde akte van de burgerlijke stand


Aktes van burgerlijke stand dient u zelf op te vragen bij de bevoegde lokale overheid die ze had opgesteld toen het feit plaatsvond (geboorte, huwelijk, enz.). Ook als het feit plaatsvond in België dient u zelf bij de bevoegde gemeente de Belgische akte op te vragen. Hetzelfde geldt voor een vreemde akte die neergelegd werd in België. U contacteert rechtstreeks de bevoegde dienst. 
 

Bij welke overheden kunt u terecht voor een Canadese akte van de burgerlijke stand?


De Canadese akten van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, enz.) kunnen worden verkregen bij de provinciale of territoriale autoriteiten: 


Provincies


Grondgebieden

Overschrijving in België van een vreemde akte van de burgerlijke stand


Wanneer u aan uw Consulaat een akte bezorgt betreffende de verandering van uw burgerlijke stand, dan noteert deze de nieuwe gegevens in de consulaire registers en het Rijksregister. De akte zelf wordt echter niet geregistreerd. 

Indien u wenst dat de akte zelf bij een Belgische overheid geregistreerd wordt, kunt u conform artikel 48 van het Burgerlijk Wetboek de vreemde akte laten overschrijven in een Belgische gemeente. Deze overschrijving wordt ten sterkste aanbevolen indien het een akte betreft afkomstig uit een land waar  het zeer moeilijk of zelfs onmogelijk is om een afschrift of een uittreksel van de originele aktes te verkrijgen. De overschrijving kan gebeuren in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u gaat wonen na uw terugkeer, van de gemeente van uw laatste woonplaats of deze van uw ouders, van uw geboorteplaats in België, of, bij gebreke hieraan, van de stad Brussel. Indien u in België huwde en bent in het buitenland uit de echt gescheiden dan moet het vonnis tot echtscheiding overgeschreven worden in de gemeente waar u huwde. U kunt na de overschrijving steeds een afschrift of uittreksel opvragen bij de gemeente. Voor meer informatie dient u rechtstreeks de dienst burgerlijke stand van de gemeente te contacteren.  

Voor meer details kunt u terecht op de website van Buitenlandse Zaken 
 

Opdat een vreemde akte overgeschreven of neergelegd zou kunnen worden, dient zij steeds op correcte wijze gelegaliseerd én vertaald te zijn naar de taal van de gemeente.