Ambassade en Consulaten van België in Canada
Home Consulaire diensten Adreswijziging

Adreswijziging

U deelt ons uw nieuw adres mee via email.

Vergeet niet om een bewijs van adres - kopie rijbewijs (recto/verso) OF recente electriciteits-, gas- of waterfactuur - (documenten liefst in pdf) toe te voegen.

Als de link niet werkt, kopieer/plak dan het volgende bericht in uw e-mail en vul het in:

Naam en voornaam :
Geboortedatum :

Mobiel telefoonnummer :  

Oud adres :

Nieuw adres:

De adreswijziging geldt ook voor mijn minderjarige kinderen: (desgevallend invullen)

Verklaring van het huishouden (alle personen die onder uw dak wonen):
Achternaam/Voornaam/Boortedatum/Nationaliteit/Plaats in het gezin (echtgeno(o)t(e)/kind/andere)

Ik voeg een bewijs van mijn adres bij: (kopie rijbewijs (recto/verso) OF recente electriciteits-, gas- of waterfactuur).