Ambassade en Consulaten van België in Canada
Home Consulaire diensten Aanvraag identiteitskaarten in Montreal

Aanvraag identiteitskaarten in Montreal

Een afspraak maken

Voor nieuwe eID’s, gelieve een afspraak te boeken via het online formulier.

LET OP !

Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten zullen binnenkort volgens de Europese reglementering de vingerafdrukken van beide (wijs)vingers moeten bevatten.

Het aanvragen van een identiteitskaart per post is dus niet meer mogelijk. U moet een afspraak maken om persoonlijk naar het Cnsulaat-generaal in Montreal te komen om uw biometrische gegevens te registreren.

Let op: uw huidige identiteitskaart blijft geldig tot de vervaldatum. U hoeft het niet onmiddellijk te vervangen !

Procedure

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

 • Het bezit van een eID blijft optioneel voor Belgen die in het buitenland wonen (in tegenstelling tot Belgen die in België verblijven).
 • Uwe huidige identiteitskaart blijft geldig tot de vervaldatum: u hoeft deze niet meteen te wijzigen!

Omwille van de nieuwe reglementering dient u voortaan uw identiteitskaart in persoon en op afspraak aan te vragen bij het Consulaat-generaal in Montreal. Uw foto, vingerafdrukken en handtekening worden ter plaatse geregistreerd.

Indien u zich niet naar Montreal kunt verplaatsen, zijn er andere opties voor u beschikbaar:

1. U laten inschrijven voor een eID-aanvraag tijdens een komende biometrische missie van de "Flying Consul" in uw regio (data nog te bepalen).

2. Uw identiteitskaart aanvragen in België, bij:

 • De Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was;
 • De Belgische gemeente van uw geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren;
 • Een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent. 

    Hoewel de prijs in een Belgische gemeente duurder is (ongeveer 100 euro,
    variërend van de ene tot de andere gemeente), is de levering van de kaart echter veel
    sneller (binnen de twee werkdagen).

De foto, vingerafdrukken en handtekening die u eventueel bij een eerdere identiteitskaart- of paspoortaanvraag heeft laten registreren, kunnen om wettelijke en privacyredenen niet worden hergebruikt voor de nieuwe aanvraag van een identiteitskaart.

In tegenstelling tot een paspoortaanvraag, is de aanvraag voor een identiteitskaart bij een ander beroepsconsulaat dan het consulaat waar u ingeschreven bent, niet mogelijk.

De oude identiteitskaart moet verplicht worden terugbezorgd op het moment van ontvangst van de nieuwe kaart.

Wat is de geldigheidsduur van een eID?

De geldigheidsduur is afhankelijk van de leeftijd die u heeft op het moment van de aanvraag:

Leeftijd bij aanvraag

Geldigheidsduur eID

Tussen 0 en 12 jaar (Kids-ID)

Tussen 12 en 18 jaar
Tussen 18 en 75 jaar
Ouder dan 75 jaar

3 jaar

6 jaar
10 jaar
30 jaar

 

De eID blijft geldig:

 • In geval van verhuis (naar een andere beroepspost, van of naar België);
 • Indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie;
 • Tot de vervaldatum (zie datum op uw kaart).

De eID verliest haar geldigheid:

 • Als ze wordt gemeld als verloren of gestolen;
 • Indien de foto niet meer op de houder gelijkt;
 • Indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente na augustus 2008 en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

Hoeveel kost een eID?

Een eID kost 32,00 CAD, ongeacht de leeftijd van de aanvrager. De betaling wordt gedaan aan het loket van het Consulaat-Generaal op het ogenblik van de aanvraag. 

Waar en hoe een eID aanvragen?

1. U moet op het Consulaat-generaal ingeschreven zijn (= ingeschreven in de bevolkingsregisters van Montréal).

2. U maakt een afspraak online.

3. U vult het aanvraagformulier in. 

4. U neemt mee voor de afspraak op het Consulaat-generaal:

 • Het aanvraagformulier volledig ingevuld (per computer of in hoofdletters en in zwarte inkt);
 • De niet meer geldige identiteitskaart zelf OF een fotokopie van uw huidige identiteitskaart of paspoort;
 • Bezit u naast de Belgische nog een andere nationaliteit: een fotokopie van uw vreemde identiteitskaart en/of paspoort;
 • Bent u ook Canadees, maar niet geboren in Canada: een fotokopie van uw naturalisatiecertificaat (groot formaat);
 • Een recent bewijs van verblijf (factuur van elektriciteit, gas, water, internet, huurcontract, Canadees rijbewijs recto/verso, enz.) ;
 • Bewijs van uw verblijfstatus in Canada (certificaat van Canadees staatsburgerschap, kopie recto/verso de Permanent Resident Card, werkvisum, studievisum, enz.);
 • Het is niet nodig een foto in paspoort/identiteitsformaat mee te brengen. De foto wordt bij de afspraak gemaakt;
 • En betaalkaart (debet of credit) waarmee u de kosten van de identiteitskaart (32,00 CAD) op het Consulaat-generaal zult betalen;
 • Een voorafbetaalde “registered” briefomslag (bv. Xpresspost regional of national, UPS, FedEx, Purolator),  aan uzelf geadresseerd, als u de ID-kaart per post wenst te ontvangen (noteer: u kunt de kaart ook afhalen op het Consulaat-generaal).

Wanneer ontvang ik mijn eID?

De wachttijd voor het bekomen van uw identiteitskaart is ongeveer 4 weken na uw afspraak op het Consulaat-generaal. Het Consulaat-generaal zal u persoonlijk informeren wanner uw nieuwe kaart beschikbaar is.

Activatie eID

Als u uw eID wilt activeren, is uw aanwezigheid op het Consulaat-generaal verplicht. Deze operatie gebeurt alleen op afspraak.

Let op: uw oude ID-kaart moet je teruggeven wanneer u uw nieuwe ontvangt.

Het niet activeren van uw kaart verandert niets aan de geldigheid en belet u niet om te reizen. De activatie dient vooral voor bepaalde administratieve diensten in België (post, bank, gezondheidszorg, websites van de Belgische administraties…). Indien uw identiteitskaart niet geactiveerd is, kunt u bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden om bepaalde banktransacties uit te voeren, om geneeskundige zorgen te krijgen in een Belgische ziekenhuis of om medicijnen bij de apotheek in België te kopen. De geactiveerde kaart geeft eveneens toegang tot een hele reeks online overheidsdiensten, beschikbaar op my.belgium.be

Voor de nieuwe identiteitskaarten, moet de PUK-code niet meer worden bewaard na de activatie van de kaart. Indien u de PIN-code van een nieuwe en geactiveerde kaart bent vergeten, kunt u een nieuwe code bekomen door bij om het even welke Belgische gemeente of om het even welke Belgische consulaire beroepspost, inclusief ons Consulaat-Generaal in Montreal (op afspraak per email of telefoon), langs te gaan. Een PUK-code of herdruk van de PUK-code is niet meer nodig voor de deblokkering van de PIN-code van nieuwe kaarten, eenmaal deze geactiveerd zijn.

Meer informatie over de elektronische identiteitskaart voor Belgen in het buitenland. Om de eID-software te downloaden, bezoek www.eid.belgium.be.