Ambassade en Consulaten van België in Canada

Ereconsulaten

Zie deze pagina

Ereconsulaten beschikken over minder bevoegdheden dan ambassades en consulaten(-generaal). De ereconsuls zijn niet altijd van Belgische nationaliteit en spreken ook niet altijd de officiële talen van België. U dient zich daarom eerst tot het Consulaat-Generaal in Montreal te wenden.