Ambassade en Consulaten van België in Canada

Sluitingsdagen

2021

Vrijdag 1 januari: Nieuwjaar
Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag
Maandag 5 april: Paasmaandag
Donderdag 13 mei: Feest van de Koningin/Feest van de Patriotten
Maandag 24 mei: O.L.H. Hemelvaart
Donderdag 24 juni: Sint-Johannes de Doper
Donderdag 1 juli: Nationale feestdag van Canada
Woensdag 21 juli: Nationale feestdag van België
Maandag 6 september: Feest van de Arbeid
Maandag 11 oktober: Thanksgiving Day
Maandag 1 november: Allerheiligen
Maandag 15 november: Koningsdag
Vrijdag 24 december
Maandag 27 december