Ambassade en Consulaten van België in Canada

Sluitingsdagen

2020

Woensdag 1 januari: Nieuwjaar
Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag
Maandag 13 april: Paasmaandag
Maandag 18 mei: Feest van de Koningin/Feest van de Patriotten
Donderdag 21 mei: O.L.H. Hemelvaart
Woensdag 24 juni: Sint-Johannes de Doper
Woensdag 1 juli: Nationale feestdag van Canada
Maandag 21 juli: Nationale feestdag van België
Maandag 7 september: Feest van de Arbeid
Maandag 12 oktober: Thanksgiving Day
Maandag 2 november: Allerheiligen
Donderdag 24 december
Vrijdag 25 december: Kerstmis
Donderdag 31 december