Ambassade en Consulaten van België in Canada

Wie doet wat

Ambassade van België in Ottawa

Johan VERKAMMEN, Ambassadeur 
Patrick DEBOECK, Adjunct-Posthoofd (politieke en economische zaken)
Jacques CASTIAUX, Ambassaderaad

Brigadegeneraal Georges FRANCHOMME, Defensieattaché (Land-, Zee- en Luchtmacht) (Washington D.C.
Daniel LAUWERS, Verbindingsofficier Federale Politie (Washington D.C.)

Mireille FOCQUET, persoonlijke assistente van de  Ambassadeur.
Dominique HONHON, informatie en pers 
Channah DE JONG, financiële zaken 
Alexis AJAVON, onthaal

 
Gemeenschappen en Gewesten

Delegatie van de Franse Gemeenschap van België en van het Waals Gewest 
Benoît Rutten, Afgevaardigde 
43, Rue de Buade - Office 520 
Quebec QC GIR 4A2 
Tel.: (+1) 418 692-4148 
Fax: (+1) 418 692-0575 
E-mail: walbru.quebec@dwb.qc.ca 
Website: www.dwb.qc.ca

 

Canadese ondernemingen die diensten of goederen willen aanschaffen van ondernemingen gevestigd in de drie gewesten van België kunnen terecht bij de economische en handelsattachés in  Montréal, Toronto en Vancouver. Zij kunnen u tevens informeren inzake investeringen en economische partnerships.  Lees meer...