Ambassade en Consulaten van België in Canada

Wie doet wat

Ambassade van België in Ottawa

 

 

VERKAMMEN, Ambassadeur 
Arnaud GASPART, Adjunct-Posthoofd (politieke en economische zaken)
Jacques CASTIAUX, Ambassaderaad

Brigadegeneraal Georges FRANCHOMME, Defensieattaché (Land-, Zee- en Luchtmacht) (Washington D.C.
Patrick STEVENS, Verbindingsofficier Federale Politie (Washington D.C.)

An-Sofie CARTENIAN, persoonlijke assistente van de  Ambassadeur.
Dominique HONHON, informatie en pers 
Channah DE JONG, financiële zaken

 
Gemeenschappen en Gewesten

Algemene Delegatie van de Franse Gemeenschap van België en van het Waals Gewest 
Sharon WEINBLUM, Algemeen Afgevaardigde  
43, Rue de Buade - Office 520 
Quebec QC G1R 4A2 
Tel.: (+1) 418 692-4148 
Fax: (+1) 418 692-0575 
E-mail: quebec@delwalbru.be
Website: www.wallonie-bruxelles.ca

 

Canadese ondernemingen die diensten of goederen willen aanschaffen van ondernemingen gevestigd in de drie gewesten van België kunnen terecht bij de economische en handelsattachés in  Montréal, Toronto en Vancouver. Zij kunnen u tevens informeren inzake investeringen en economische partnerships.  Lees meer...