Belgische diploma’s

  1. Zuletzt aktualisiert am

Hoe verkrijg ik een gewaarmerkte kopie van een Belgisch diploma?

  

Belgische diplomatieke en consulaire posten in het buitenland kunnen geen gewaarmerkte kopie opmaken van een document dat zij niet hebben afgegeven. Het beginsel is immers dat het de autoriteit is die het document heeft afgegeven, die er, indien nodig, een gewaarmerkte kopie van maakt. 

Bijgevolg zijn noch de Ambassade in Ottawa, noch het Consulaat-Generaal in Montreal bevoegd om een ​​gewaarmerkte kopie van een Belgisch diploma af te geven. 

Wij nodigen u daarom uit om contact op te nemen met de Belgische instelling die uw diploma heeft uitgereikt. 

 

Hoe kan ik mijn Belgische kwalificaties laten erkennen in Canada?

 

Als het uw doel is om een ​​Belgisch diploma te laten erkennen met het oog op de valorisatie ervan in Canada, moet u dit diploma bovendien laten legaliseren (apostille vanaf 11 januari 2024). 

Wij nodigen u uit om deze pagina te raadplegen, die informatie biedt over de procedure op dit gebied. 

Houd er ten slotte rekening mee dat uw titels, diploma’s en kwalificaties verworven in België niet automatisch worden erkend of gewaardeerd in Canada. Er is een grote diversiteit aan situaties. Wees je er in ieder geval van bewust dat gelijkwaardigheid eerder uitzondering dan regel is. 

Als u van plan bent om in Canada te gaan studeren of zich te vestigen, informeer u dan tijdig en correct voor uw vertrek. Noch de Ambassade, noch het Consulaat-Generaal kan u begeleiden of ondersteunen bij deze procedures.