Uittreksel uit strafregister

  1. Zuletzt aktualisiert am

U woont in het buitenland en u wilt een uittreksel uit het Belgisch strafregister aanvragen dat de periode dekt waarin u in België verbleef 

 
U moet dan persoonlijk een e-mail sturen naar: 

Federale Overheidsdienst Justitie 
Centraal Strafregister 
strafregister@just.fgov.be 

Vermeld op uw aanvraag:  

  • uw naam en voornaam 
  • uw adres 
  • uw geboortedatum en -plaats 
  • de reden van uw aanvraag 

Om uw identiteit de kunnen bevestigen, voeg ook een scan (pdf) van uw identiteitskaart of paspoort bij. 

Het uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd. 

 
U wilt een uittreksel uit het strafregister aanvragen dat de periode dekt waarin u in het buitenland verbleef 


U moet zich rechtstreeks richten tot de bevoegde autoriteiten van het betrokken land. 

Het is mogelijk dat de afgifte van een dergelijk document in het buitenland betalend is.