Notariële akten

  1. Zuletzt aktualisiert am

Alle informatie over notariële bevoegdheden vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.


Als u een notariële volmacht nodig heeft, bijvoorbeeld voor de verkoop of aankoop van een onroerend goed in België, voor een schenking of een erfenis, staan twee mogelijkheden open:
 

Optie 1 

U vraagt uw Belgische notaris om per e-mail een ontwerp van volmacht te zenden aan volgend adres bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel: notaribox@diplobel.fed.be.

Het Consulaat-Generaal in Montreal zal u zo vlug mogelijk contacteren. Bepaalde gegevens en documenten zullen worden gevraagd. 

Daarna kan een datum vastgelegd worden om de akte te ondertekenen in Montreal. 

Na uw afspraak met de Consul dient u zelf de akte naar uw notaris in België te sturen. Notariële aktes verleden door een consulaat van België dienen voor gebruik in België niet gelegaliseerd te worden. 

 

Optie 2 

U tekent u een volmacht voor een Canadese notaris. Deze akte moet behoorlijk gelegaliseerd en vertaald zijn naar een van onze landstalen

Voor meer info over het notariaat in België, surf naar www.notaris.be