Paspoort

 1. Zuletzt aktualisiert am

Procedure voor het aanvragen van een paspoort

Lees alle instructies hieronder voordat u een afspraak maakt. Als uw aanvraagdossier niet volledig is, kan uw aanvraag worden geweigerd. 

Verplichte inschrijving en aanwezigheid

 
Eerst en vooral, zorg ervoor dat u ingeschreven bent in de consulaire bevolkingsregisters van het Consulaat-Generaal van België in Montreal. Als u niet ingeschreven bent mogen wij uw aanvraag niet aanvaarden. 

Bovendien, om een paspoort te verkrijgen, hetzij voor een nieuwe aanvraag, hetzij voor de vernieuwing van uw vervallen paspoort, moet u zich persoonlijk, op afspraak, naar het Consulaat-Generaal in Montreal begeven. Uw biometrische gegevens (foto, vingerafdrukken en handtekening) worden ter plaatse geregistreerd. Voor het maken van een afspraak hoeft u niet naar het Consulaat-Generaal te bellen. Afspraken worden uitsluitend gemaakt via ons online boekingsplatform. Het Consulaat-Generaal geeft geen afspraken per telefoon of e-mail. 

Het is niet mogelijk om uw paspoort per e-mail of per post aan te vragen. 

De foto, vingerafdrukken en handtekening die u bij een vorige paspoortaanvraag hebt laten registreren, kunnen om wettelijke en gegevensbeschermingsredenen niet opnieuw worden gebruikt voor een nieuwe paspoortaanvraag. 
 

Wat zijn de stappen om een paspoort te verkrijgen?


1. Zorg ervoor dat u ingeschreven bent in de consulaire bevolkingsregisters van het Consulaat-Generaal van België in Montreal. Als u niet ingeschreven bent mogen wij uw aanvraag niet aanvaarden. 

2. Zodra u een bevestiging heeft ontvangen van uw inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters in Montreal, vul het aanvraagformulier in (op de computer of met zwarte inkt en in hoofdletters). Stuur het niet per post maar print het uit en neem het mee naar je afspraak. 

3. Bij uw afspraak op het Consulaat-Generaal, gelieve alle onderstaande stukken mee te brengen. 

LET OP: Als u geen volledig dossier meeneemt naar uw afspraak, kan uw aanvraag worden geweigerd. 

 • Een fotokopie van de mail die uw afspraak bevestigt; 
 • Het aanvraagformulier volledig ingevuld (per computer of in hoofdletters en in zwarte inkt), gedateerd en ondertekend;
 • Uw laatste Belgisch paspoort of, als u er geen heeft, uw Belgische identiteitskaart;
 • Een fotokopie van elk Belgisch identiteitsdocument dat u bezit; 
 • Bezit u naast de Belgische nog een andere nationaliteit: een fotokopie van uw vreemde identiteitskaart en/of paspoort;
 • Bent u ook Canadees, maar niet geboren in Canada: een fotokopie (dubbelzijdig) van uw naturalisatiecertificaat (groot formaat) met de datum van toekenning van de Canadese staatsburgerschap; 
 • Bent u niet Canadees: een bewijs van uw legaal verblijf in Canada: fotokopie van uw Permanent Resident Card (dubbelzijdig), werkvergunning, studievisum...; 
 • Een recent bewijs van woonplaats/domicilie (minder dan 6 maanden): een fotokopie van een factuur van elektriciteit, gas, water, of internet, huurcontract, of je Canadees rijbewijs (dubbelzijdig); 
 • Een betaalkaart (debet of credit) waarmee u de kosten van het paspoort op het loket van het Consulaat-Generaal zult betalen (zie onderstaande tarieven); 
 • Een aan uzelf geadresseerde, gefrankeerde retourenveloppe (zending met trackingnummer, bv. Xpresspost regional of national, UPS, FedEx, DHL, Purolator), zodat wij u uw nieuwe paspoort kunnen toesturen. 
  • OPMERKING 1: U kunt het paspoort ook ophalen bij het Consulaat-Generaal. 
  • OPMERKING 2: Als u een aanvraag indient voor meerdere leden van uw gezin, is één enkele envelop voldoende, op voorwaarde dat deze voldoende groot is voor alle paspoorten (en/of eID’s). 

4. Tenslotte, maak online een afspraak en kies een datum en tijdstip dat u schikt. Het Consulaat-Generaal geeft geen afspraken per telefoon of e-mail. Vergeet niet om ALLE hierboven genoemde documenten mee te nemen! 

OPGELET: U hoeft geen pasfoto mee te brengen. De foto wordt ter plaatse genomen tijdens de afspraak. 
 

Wat is de procedure voor kinderen?

 
Voor kinderen jonger dan 6 jaar


Als uw kind jonger is dan 6 jaar, kan de paspoortaanvraag op afstand worden gedaan. 

Allereerst moet u ervoor zorgen dat uw kind is ingeschreven in de bevolkingsregisters van het Consulaat-Generaal. 

Indien u de bevestiging hebt van de inschrijving van uw kind, gelieve de volgende documenten per post te sturen naar het Consulaat-Generaal van België in Montreal:  

 • Het paspoortaanvraagformulier, naar behoren ingevuld (per computer of in hoofdletters en in zwarte inkt), gedateerd en ondertekend door beide ouders
 • Twee recente kleurenfotos (paspoort/identiteitsformaat); 
 • Een gewaarmerkte cheque (“certified cheque”) of postwissel (“Postal Money Order”) voor 52,50 CAD uitgeschreven aan 'Consulate General of Belgium' (OPGELET: persoonlijke cheques worden niet aanvaard). Als u aanvragen doet voor meer dan één kind, doe dan slechts één betaling met het totale bedrag voor alle aanvragen; 
 • Een aan uzelf geadresseerde, gefrankeerde retourenveloppe (zending met trackingnummer, bv. Xpresspost regional of national, UPS, FedEx, DHL, Purolator), zodat wij u uw nieuwe paspoort kunnen toesturen. 
  • OPMERKING 1: U kunt het paspoort ook ophalen bij het Consulaat-Generaal. 
  • OPMERKING 2: Als u een aanvraag indient voor meerdere leden van uw gezin, is één enkele envelop voldoende, op voorwaarde dat deze voldoende groot is voor alle paspoorten (en/of eID’s). 


Voor kinderen ouder dan 6 jaar


Als uw kind ouder is dan 6 jaar, moet hij/zij persoonlijk naar het Consulaat-Generaal komen, vergezeld door een van zijn/haar ouders. Zijn foto en handtekening zullen ter plaatse worden opgenomen. Als uw kind ouder is dan 12 jaar, zullen ook zijn vingerafdrukken worden geregistreerd. 

Voor elk kind ouder dan 6 jaar, is de procedure als volgt: 

 • Ten eerste, zorg ervoor dat uw kind is ingeschreven in de bevolkingsregisters van het Consulaat-Generaal; 
 • Maak online een afspraak en kies een datum en tijdstip dat u schikt; 
 • Vul het aanvraagformulier in (per computer of in hoofdletters en in zwarte inkt); 
 • Neem op de dag van uw afspraak alle documenten mee die vermeld staan onder “Wat zijn de stappen om een paspoort te verkrijgen?”. 

Hoeveel kost een paspoort?

 

 • Volwassene (+18 jaar): 112,50 CAD per paspoort 
 • Minderjarige (-18 jaar): 52,50 CAD per paspoort  

U betaalt tijdens uw afspraak op het Consulaat-Generaal met een krediet- of debetkaart (behalve voor kinderen onder de 6 jaar; zie hierboven).   

Voor meer informatie over consulaire kosten kunt u de consulaire tarieven raadplegen.
 

Wanneer ontvang ik mijn paspoort?


Ongeveer 2 weken na uw afspraak op het Consulaat-Generaal kunt u uw nieuw paspoort ontvangen. Het Consulaat-Generaal zal u persoonlijk op de hoogte brengen zodra uw nieuwe paspoort beschikbaar is.
 

Wat zijn de alternatieven om een paspoort aan te vragen als u niet naar Montreal kan reizen?

 
Als u niet in staat bent om naar Montreal te reizen, hebt u verschillende opties:   

1. Vraag een paspoort aan tijdens een komende biometrische zending van de 'Flying Consul' in uw regio (zie data van komende zendingen).

2. Vraag uw paspoort aan bij een ander Belgisch consulaat (zie lijst van Belgische ambassades en consulaten in het buitenland). 

3. Vraag uw paspoort aan in België bij: 

 • De Belgische gemeente van uw laatste inschrijving; 
 • De Belgische gemeente van uw geboorte als u nooit in België hebt gewoond maar er wel bent geboren; 
 • De Belgische gemeente van uw keuze als u nooit in België hebt gewoond en er niet bent geboren. 

De foto, vingerafdrukken en handtekening die u eventueel bij een vorige paspoortaanvraag hebt geregistreerd, kunnen om wettelijke en gegevensbeschermingsredenen niet opnieuw worden gebruikt voor een nieuwe paspoortaanvraag. 
 

Hoe lang is een paspoort geldig?


De geldigheidsduur van een Belgisch paspoort hangt af van uw leeftijd op het moment van de aanvraag.

 • Voor een volwassene (ouder dan 18 jaar) is het paspoort 7 jaar geldig.
 • Voor een minderjarig (jonger dan 18 jaar) is het paspoort 5 jaar geldig.
   

Pre-registratie van biometrische gegevens

 
U hebt niet onmiddellijk een paspoort nodig, maar u wenst vooraf uw vingerafdrukken, foto en handtekening te laten registreren? Deze “pre-registratie” kan en is gratis.

U stuurt eerst het aanvraagformulier voor pre-registratie (PDF, 82.66 KB) naar het Consulaat-Generaal in Montreal en wacht op diens akkoord voor een afspraak. 

Formulier voor het aanvragen van een paspoort met vooraf geregistreerde biometrische gegevens (PDF, 85.24 KB)

Na akkoord van het Consulaat-Generaal in Montreal kunt u ook terecht bij:

Waar u ook gaat zal u een formulier verkrijgen ter bevestiging van de pre-registratie. De gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard en daarna automatisch vernietigd. U moet dus binnen die tijdspanne uw schriftelijke aanvraag bij het Consulaat-Generaal in Montreal indienen.

Uw schriftelijke aanvraag voor een paspoort moet per persoon volgende documenten bevatten:

 • Boek een afspraak online 
 • Voor volwassenen en kinderen van 6 jaar of ouder vul het gewone formulier (PDF, 153.88 KB) volledig in en onderteken.
 • Voor kinderen jonger dan 6 jaar vul het speciale formulier (PDF, 158.09 KB) volledig in, ondertekend door beide ouders. Voeg een identiteitsfoto toe.
 • Het Belgisch paspoort in uw bezit. Het wordt ongeldig gemaakt en in principe vernietigd. Indien het u echter nog van nut kan zijn bv. omdat er nog geldige visa in staan of omdat u het terug wilt, meldt dat dan schriftelijk.
 • Desgevallend, een fotokopie van uw aangifte van verlies of diefstal van uw huidig paspoort.
 • Fotokopie van uw Canadees rijbewijs of enig ander document ter bewijs van uw huidig adres/woonplaats in Canada.
 • Bezit u niet de Canadese nationaliteit: een fotokopie van uw Canadese immigratiedocumenten (werkvergunning, studievergunning, verblijfskaart...).
 • Bezit u naast de Belgische nog een andere nationaliteit: een fotokopie van uw vreemde identiteitskaart en/of paspoort.
 • Bent u ook Canadees maar niet geboren in Canada: een fotokopie van uw naturalisatiecertificaat, groot formaat, met de datum.
 • Betreft het een pasgeboren kind of een persoon die nog niet ingeschreven is in het Consulaat-Generaal in Montreal, dan moet de paspoortaanvraag vergezeld zijn van een volledige aanvraag tot inschrijving.
 • De betaling (zie tarieven).
 • Indien u er niet voor kiest uw paspoort persoonlijk af te halen: een geadresseerde terugkeeromslag, voldoende gefrankeerd (bv. Xpresspost regional of national, UPS, FedEx, Purolator,…) naargelang het aantal paspoorten dat u toegestuurd zal worden. De toesturing gebeurt onder uw verantwoordelijkheid. 

Vergeet niet het formulier dat u kreeg ter bevestiging van de pre-registratie bij te voegen. Mocht u het ondertussen verloren hebben dan moet u een noodformulier (PDF, 128.67 KB) invullen en bijvoegen.  
 

Defect paspoort


Door een productiefout in uw paspoort is uw reis niet verlopen zoals voorzien en u meent schade te hebben geleden: 

 • u moest uw vertrek uitstellen of annuleren; 
 • u moest in het buitenland blijven in afwachting van een nieuw paspoort; 
 • u moest uw reis onderbreken en naar huis terugkeren. 

Weet dat u een gratis duplicaat kan bekomen. Het is mogelijk dat u niet opnieuw uw biometrische gegevens moet laten registreren. Zie ook de belangrijke opmerking onder Verplichte persoonlijke verschijning voor de registratie van de biometrische gegevens.

U kunt eveneens aan de FOD Buitenlandse Zaken een schadevergoeding vragen voor de geleden schade. Meer inlichtingen op www.schadevergoedingpaspoort.be 
 

Afgifte van een voorlopig paspoort


In uitzonderlijke omstandigheden kan een voorlopig paspoort afgegeven worden. 

[De laattijdige indiening van de aanvraag voor een biometrisch paspoort geldt niet als een uitzonderlijke omstandigheid!] 

De geldigheid van een voorlopig paspoort is trouwens beperkt in tijd en niet alle landen erkennen het voorlopig paspoort als een volwaardig reisdocument. In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, kan het helemaal niet gebruikt worden, zelfs niet voor een doorreis op een luchthaven. 

Vraag na bij de ambassade of het consulaat van het land van uw bestemming of zij het Belgisch voorlopig paspoort aanvaarden en onder welke omstandigheden. U kunt een indicatie vinden op deze pagina