Identiteitskaart (eID)

 1. Zuletzt aktualisiert am

Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten moeten voortaan de vingerafdrukken van beide wijsvingers bevatten. 

Het aanvragen van een identiteitskaart per post is dus niet meer mogelijk. U moet een afspraak maken om persoonlijk naar het Consulaat-Generaal in Montreal te komen om uw biometrische gegevens te laten registreren. 

NB: uw huidige identiteitskaart blijft geldig tot de vervaldatum. U hoeft ze niet onmiddellijk te vervangen! 

Image
Foto van een identiteitskaart

BELANGRIJKE OPMERKINGEN: 

 • Uw huidige identiteitskaart blijft geldig tot de vervaldatum: u hoeft deze niet onmiddellijk te vervangen! 
 • Elke Belg ouder dan 12 jaar die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft en ingeschreven is in het bevolkingsregister van een Belgische ambassade of beroepsconsulaat, moet eigenlijk een Belgische identiteitskaart aanvragen. De eID geeft immers toegang tot een groeiend aanbod van online administratieve diensten. 

Vanwege de nieuwe reglementering dient u voortaan uw identiteitskaart in persoon en op afspraak aan te vragen bij het Consulaat-Generaal in Montreal. Uw foto, vingerafdrukken en handtekening worden ter plaatse geregistreerd. Voor het maken van een afspraak hoeft u niet naar het Consulaat te bellen: afspraken worden uitsluitend gemaakt via ons online boekingsplatform. 

Indien u zich niet naar Montreal kunt verplaatsen, zijn er andere opties voor u beschikbaar: 

1. U laten inschrijven voor een eID-aanvraag tijdens een komende biometrische missie van de ‘Flying Consul’ in uw regio (zie hier de data van de volgende missies). 

2. Uw identiteitskaart aanvragen in België, bij: 

 • De Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was; 
 • De Belgische gemeente van uw geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren; 
 • Een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent. 

Hoewel de prijs in een Belgische gemeente duurder is (ongeveer 100 euro, variërend van de ene tot de andere gemeente), is de levering van de kaart echter veel sneller (binnen de twee werkdagen).

De foto, vingerafdrukken en handtekening die u eventueel bij een eerdere identiteitskaart- of paspoortaanvraag heeft laten registreren, kunnen om wettelijke en privacyredenen niet worden hergebruikt voor de nieuwe aanvraag van een identiteitskaart. 

In tegenstelling tot een paspoortaanvraag, is de aanvraag voor een identiteitskaart bij een ander beroepsconsulaat dan het consulaat waar u ingeschreven bent, niet mogelijk. 

De oude identiteitskaart moet verplicht worden terugbezorgd op het moment van ontvangst van de nieuwe kaart.
 

Wat is de geldigheidsduur van een eID? 

 
De geldigheidsduur is afhankelijk van de leeftijd die u heeft op het moment van de aanvraag: 
 

Leeftijd bij aanvraag

Geldigheidsduur eID

Tussen 0 en 12 jaar (Kids-ID) 
Tussen 12 en 18 jaar 
Tussen 18 en 75 jaar 
Ouder dan 75 jaar 

3 jaar 
6 jaar 
10 jaar 
30 jaar 

De eID blijft geldig

 • In geval van verhuis (naar een andere beroepspost, van of naar België); 
 • Indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie; 
 • Tot de vervaldatum (zie datum op uw kaart). 

De eID verliest haar geldigheid

 • Als ze wordt gemeld als verloren of gestolen; 
 • Indien de foto niet meer op de houder gelijkt; 
 • Indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente na augustus 2008 en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.


Hoeveel kost een eID? 


De kosten van een eID vindt u op deze pagina. De kosten zijn hetzelfde voor elke aanvrager, ongeacht uw leeftijd. De betaling wordt gedaan aan het loket van het Consulaat-Generaal op het ogenblik van de aanvraag.  


Waar en hoe een eID aanvragen? 


1. U moet op het Consulaat-Generaal ingeschreven zijn (= ingeschreven in de bevolkingsregisters van Montréal). LET OP: als u niet ingeschreven bent in onze registers kunnen onze diensten uw eID-aanvraag niet behandelen. 

2. U vult het aanvraagformulier (PDF, 100.68 KB) in.  

3. U neemt mee voor de afspraak op het Consulaat-Generaal ALLE volgende documenten. 

LET OP: Als u geen volledig dossier meeneemt naar uw afspraak, kan uw aanvraag worden geweigerd. 

 • Het aanvraagformulier volledig ingevuld (per computer of in hoofdletters en in zwarte inkt), gedateerd en ondertekend
 • Een fotokopie van de mail die uw afspraak bevestigt; 
 • Uw laatste identiteitskaart of, als u er geen heeft, uw Belgisch paspoort; 
 • Een fotokopie van elk Belgisch identiteitsdocument dat u bezit; 
 • Bezit u naast de Belgische nog een andere nationaliteit: een fotokopie van uw vreemde identiteitskaart en/of paspoort; 
 • Bent u ook Canadees, maar niet geboren in Canada: een fotokopie (dubbelzijdig) van uw naturalisatiecertificaat (groot formaat) met de datum van toekenning van de Canadese staatsburgerschap; 
 • Bent u niet Canadees: een bewijs van uw legaal verblijf in Canada: fotokopie van uw Permanent Resident Card (dubbelzijdig), werkvergunning, studievisum...; 
 • Een recent bewijs van woonplaats/domicilie (minder dan 6 maanden): een fotokopie van een factuur van elektriciteit, gas, water, of internet, huurcontract, of je Canadees rijbewijs (dubbelzijdig); 
 • En betaalkaart (debet of credit) waarmee u de kosten van de identiteitskaart (zie tarieven) op het loket van het Consulaat-Generaal zult betalen; 
 • Een aan uzelf geadresseerde, gefrankeerde retourenveloppe (zending met trackingnummer, bv. Xpresspost regional of national, UPS, FedEx, DHL, Purolator), zodat wij u uw nieuwe ID-kaart kunnen toesturen (noteer: u kunt de kaart ook afhalen op het Consulaat-Generaal). 
  • OPMERKING 1: U kunt de kaart ook ophalen bij het Consulaat-Generaal. 
  • OPMERKING 2: Als u een aanvraag indient voor meerdere leden van uw gezin, is één enkele envelop voldoende, op voorwaarde dat deze voldoende groot is voor alle eID’s (en/of paspoorten). 

4. U maakt een afspraak online. Het Consulaat-Generaal geeft geen afspraken per telefoon of e-mail. Vergeet niet ALLE hierboven genoemde documenten mee te nemen! 

OPGELET: U hoeft geen pasfoto mee te brengen. De foto wordt ter plaatse genomen tijdens de afspraak. 


Wanneer ontvang ik mijn eID?


De wachttijd voor het bekomen van uw identiteitskaart is ongeveer 4 weken na uw afspraak op het Consulaat-Generaal. Het Consulaat-Generaal zal u persoonlijk informeren wanneer uw nieuwe kaart beschikbaar is. 


Activatie eID


Als u uw eID wilt activeren, is uw aanwezigheid op het Consulaat-Generaal verplicht. Deze operatie gebeurt alleen op afspraak

Let op: uw oude ID-kaart moet u teruggeven wanneer u uw nieuwe ontvangt. 

Het niet activeren van uw kaart verandert niets aan de geldigheid en belet u niet om te reizen. De activatie dient vooral voor bepaalde administratieve diensten in België (post, bank, gezondheidszorg, websites van de Belgische administraties…). Indien uw identiteitskaart niet geactiveerd is, kunt u bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden om bepaalde banktransacties uit te voeren, om geneeskundige zorgen te krijgen in een Belgisch ziekenhuis of om medicijnen bij de apotheek in België te kopen. De geactiveerde kaart geeft eveneens toegang tot een hele reeks online overheidsdiensten, beschikbaar op my.belgium.be

Voor de nieuwe identiteitskaarten, moet de PUK-code niet meer worden bewaard na de activatie van de kaart. Indien u de PIN-code van een nieuwe en geactiveerde kaart bent vergeten, kunt u een nieuwe code bekomen door bij om het even welke Belgische gemeente of om het even welke Belgische consulaire beroepspost, inclusief ons Consulaat-Generaal in Montreal (op afspraak per e-mail of telefoon), langs te gaan. Een PUK-code of herdruk van de PUK-code is niet meer nodig voor de deblokkering van de PIN-code van nieuwe kaarten, eenmaal deze geactiveerd zijn. 

Meer informatie over de elektronische identiteitskaart voor Belgen in het buitenland. Om de eID-software te downloaden, bezoek www.eid.belgium.be