Adresverandering

  1. Zuletzt aktualisiert am

Deze informatie is alleen relevant voor degenen die al bij het Consulaat zijn geregistreerd.

U deelt ons uw nieuw adres mee via e-mail

Vergeet niet om een bewijs van adres - kopie rijbewijs (recto/verso) of recente electriciteits-, gas- of waterfactuur toe te voegen. Stuur uw documenten in pdf (max 15Mb). 

Als de link niet werkt, kopieer/plak dan het volgende bericht in een e-mail naar in.montreal@diplobel.fed.be

 

Naam en voornaam: 

Geboortedatum: 

Mobiel telefoonnummer:   

Oud adres: 

Nieuw adres: 

De adreswijziging geldt ook voor mijn minderjarige kinderen: (desgevallend invullen) 

Verklaring van het huishouden (alle personen die onder uw dak wonen): 
Achternaam/Voornaam/Geboortedatum/Nationaliteit/Plaats in het gezin (echtgeno(o)t(e)/kind/andere) 

Ik voeg een bewijs van mijn adres bij: (kopie rijbewijs (recto/verso) OF recente electriciteits-, gas- of waterfactuur) (liefst in pdf-vorm)